UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Är Trumpeffekten feltolkad?

16:25 / 18 november 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Är Trumpeffekten feltolkad?

Är det verkligen en amerikansk president med spenderbyxorna på, som obligationsplacerarna oroas över?

Är det stigande inflation?
Sedan valet av Donald Trump till president i USA, har de långa statsräntorna stigit markant i de flesta industrialiserade länder, även i Sverige. Den vanliga tolkningen, även framförd här i denna spalt, är att placerarna nu tror att den amerikanska ekonomin skall gå in i ett läge av ökade offentliga investeringar. Härigenom skulle risken för inflation öka, vilket fått placerarna att fly långa statsobligationer, med prisfall (ränteökning) som följd. Det är inget fel på den tolkningen, men den har svårt att förklara varför räntorna i Italien, Spanien och Frankrike stigit klart mer än i osäkra Storbritannien, där inte minst fallet i pundet skapar stor osäkerhet kring inflationen.

Ett annat alternativ
Det finns en alternativ tolkning. Den är värre än inflation. Det handlar i grunden om hela EU och den nämns hela tiden. Med början i december, följt av senvåren och därefter under hösten nästa år genomförs synnerligen osäkra och EU-avgörnade val. Italien röstar om vissa större förändringar i konstitutionen i början av december. Frankrike har presidentval under senvåren nästa år och Tyskland har val under hösten. Efter Brexit och Trump har nu fokus återigen flyttats till EU och inte minst till Eurozonen. Vi är tillbaka till Greklandskrisen och placerarna börjar ställa sig frågan om eurozonen och därigenom hela EU, kan hålla samman. Efter Brexit och Trump kan allt hända. Då blir rekorduppgångar i Italien, Spanien och Frankrike fullt logiska, medan den betydligt mer dämpade uppgången i Tyskland och den närmast obefintliga i Japan också stämmer med mönstret.

Och Sverige?
Men Sverige då? Vem vill placera pengar i en valuta som uppvisat en extremt svag trend de senaste månaderna, få negativ avkastning på köpet och där både överhettning och inflationsoro samsas på analytikernas förstasidor. Kanske skall vi vara glada för det, för enda gången Sverige tävlat med Schweiz om tillflyktsvaluta, var under Greklandskrisen del II. Då blev kronan plötsligt stark och det fick många industriledare och politiker att bli tydlig bleka om nosen. För att inte tala om Riksbanken. Nej, låt oss smyga efter Europas staket och hoppas att ingen upptäcker vilken utmärkt tillflyktsort svenska kronan faktiskt är när oron stiger i Eurozonen. 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14
Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10