UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet

14:48 / 17 augusti 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet 

När i stort sett samtliga bolag i SME lämnat rapport, kan konstateras att de tidigare trenderna består, men att en viss försvagning noterades på slutet. 

Vinstfall 4 procent

Den samlade vinsten landade 4 procent under motsvarande kvartal för ett år sedan, vilket är samma som tidigare. Samtidigt visar 62 procent av bolagen vinstökningar, vilket är något lägre än tidigare. Exkluderar vi de tre bolag med störst vinstökning (Telia, Fingerprint, Electrolux), respektive störst minskning (H&M, Astra Zeneca, Ericsson) faller kvarvarande vinst också 4 procent, vilket är något sämre än tidigare. Om vi däremot mäter medianen växer vinsterna med 7 procent, vilket är samma som tidigare. Det positiva medianvärdet visar att mindre bolag går bättre än större.

 

Överträffar prognos

Utfallet mot prognos är positivt och ligger 1,0 procent över, vilket dock är klart lägre än vid inledningen av rapportperioden. Hela 64 procent av bolagen slår analytikernas prognoser enligt SME. Granskar vi prognosutfallet utan de tre bästa (Volvo, SHB, SEB) och de tre sämsta bolagen (Ericsson, Astra Zeneca, Nokia) blir utfallet 1,4 procent, vilket dock är sämre än tidigare. Medianvärdet är något bättre, på 2,2 procent, men tyvärr också det sämre än tidigare.

Försäljningen svag

Försäljningen fortsätter att vara medioker och faller med 3,1 procent, medan medianen visar en tydlig ökning på 2,7 procent. Försäljningen missar dock prognoserna med 0,6 procent, vilket är sämre än tidigare under rapportperioden.

Sektorer

Banker och verkstad är fortfarande de två klart största sektorerna, med ungefär 60 procent av den samlade vinstsumman. Den tydligaste trenden är att verkstad och basindustri utvecklas svagt, medan konsument (exkl H&M) och byggsektorn utvecklas starkt. Bankerna går i sidled.

Bolagsranking

Granskar vi de bolag som haft bäst utveckling mot analytikernas prognoser (SME) kan konstateras att Axfood, Electrolux, Husqvarna och Tieto överträffat prognoserna fem kvartal i rad. I andra ändan har Getinge och Stora Enso missat prognoserna fem kvartal i rad.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11
Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10