UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vart är Kina på väg?

13:38 / 13 juni 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Vart är Kina på väg?

Är problemen i Kina lösta? Går inte tillväxten ner längre? Hur klarar ekonomin den starka valutan? Det var toppheta frågor för bara ett par månader sedan. Var står Kina nu?

Börsfallet planar ut

Kina har försvunnit från radarn, utkonkurrerad av Brexit och amerikanska räntehöjningar. Det beror delvis på att den extrema börsutvecklingen ebbat ut. En orsak till detta är troligen att Shanghaiindex och S&P nått ungefär samma nivåer i ett längre perspektiv. Därför framstår nu Kinas börsutveckling som i balans med den ”globala”. Det borde lugna.

Tudelad ekonomi

Kinas BNP-tillväxt dämpas fortfarande, men under hög stabilitet. Det gäller inte den underliggande statistiken. Där är svängningarna betydande. Tydligast är att den exportberoende sektorn har en markant nedgång, medan däremot den inhemska ekonomin utvecklas starkt. Därför har industriproduktionen en svag utveckling, medan exempelvis detaljhandeln växer markant.

Bostadspriserna avslöjande

Mest intressant är att studera utvecklingen av bostadspriserna. De större (dyrare) städerna har en mycket kraftig pristillväxt, medan de allra flesta städer har låga priser och en medioker utveckling. Det speglar att de lägre räntorna fått i gång en bostadsspekulation i de större städerna, medan merparten av Kina inte dragits med. Bostadsbyggandet är därför fortfarande lågt.

Valutan försvagas

Slutligen kan konstateras att den kinesiska valutan är på väg ner mot den amerikanska dollarn. Eftersom den starka valutan orsakat nedgången för industrisektorn, borde en svagare valuta också ge vissa lättnader. Ännu är dock valutanedgången ganska blygsam.

 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna: 

USA - in i väggen? -2016-06-07
Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10