UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vad styr FED?

14:50 / 13 september 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vad styr FED?

Ena dagen taggtråd, andra dagen vaniljkräm och det är uppenbart att placerarna hellre vill ha vaniljkräm. Hur länge skall FED:s citatcirkus, med olika ledamöter, som levererar olika signaler, fortsätta?

Inflation?

Den amerikanska inflationen ligger på 0,8 procent och har pendlat mellan 0,8 och 1,0 procent i över ett år. Två år dessförinnan pendlade inflationen mellan 1 och 2 procent. Då låg den amerikanska styrräntan, FED Funds, nära noll, men inte under. Det senaste året har den däremot legat på 0,3 procent och det är ju ingenting i ett historiskt perspektiv. Ändå kan S&P rasa med över två procent, bara FED-chefen går ut och andas om ytterligare räntehöjningar. Ännu konstigare är att raset kan reverseras om en annan ledamot går ut och talar för fortsatt superlåg ränta.

Real styrränta?

Den som granskar den amerikanska styrräntan i ett längre perspektiv kan ju knappast komma till slutsatsen att den nuvarande nivån är långsiktigt hållbar. Går vi tillbaka till slutet av 90-talet låg styrräntan på mellan 5 och 6 procent, när inflationen pendlade mellan 2-3 procent. Efter IT-kraschen låg styrräntan på 1-2 procent, trots att inflationen fortfarande låg på 2-3 procent, alltså negativ reala styrränta. Därefter höjdes räntan markant och toppade på drygt 5 procent. Då pendlade inflationen lite högre, mellan 3 och 4 procent. Åren därefter, de senaste sju, är helt unika. Trots att inflationen pendlat mellan 1 och 2 procent har styrräntan hållits bara något över noll. Negativ real styrränta i sju år - är det fel på inflationsstatistiken?

Serviceinflation?

För att testa inflationsstatistiken och om möjligt komma närmare en inhemskt genrerad inflation, har vi skapat ett eget index, fokuserat på konsumenttjänster. Det består av restaurangpriser, bilreparationer och snickeritjänster. Det är inte särskilt sofistikerat, men de flesta skulle nog hålla med om att detta är viktiga inhemska inflationsmotorer i de flesta ekonomier. I USA är detta index betydligt stabilare än det vanliga KPI. Ökningstakten ligger också genomsnittligt något högre. Idag ligger "serviceinflationen" på 2,5 procent i årstakt och har legat klart över den officiella inflationsstatistiken de senaste 18 månaderna. Det här tyder på att den officiella inflationen inte skulle vara överskattad, utan snarare tvärtom. Så varför höjer inte FED?

Hushållens kreditgivning?

En stor skillnad mellan historiken och de senaste sju åren är kreditgivningen till hushåll. Efter att ha stigit i stort sett konstant de senaste 25 åren fram till 2008 och nå nästan 100 procent av BNP, har de senaste sju åren inneburit en markant sänkning. Återställaren efter Lehman har uppenbarligen inneburit kraftiga amorteringar. Nu är nyckeltalet nere i ungefär 80 procent av BNP, men under hela 2015 låg det, för första gången på sex år, konstant på 79 procent. Eftersom BNP samtidigt ökade innebär det att kreditgivningen nu börjat öka. Det är naturligtvis inga problem att hålla priset lågt på krediter när efterfrågan på krediter är låg. Det börjar nu ändras.

Återställare dramatiskt

Det är underligt att inte FED lyfter fram denna faktor tydligare. Trots allt är ju huvudsyftet för FED:s politik att styra just kreditgivningen. Vad FED nu lyckats med är att placerarna springer efter enstaka månaders sysselsättningsstatistik, liksom enskilda ledamöters uttalanden och ett och annat ISM-index. Det är blindspår. Tyvärr lär oss historiken att perioder då styrräntan långsiktigt understigit inflationstakten har efterföljande återställare blivit dramatisk. Det var det allmänna omdömet om FED:s politik efter IT-kraschen - för lågt och för länge. Men det var då. Det är nog "nya tider nu".


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06
Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10