UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vad styr dollarkursen?

16:38 / 18 mars 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Vad styr dollarkursen?


Ränteskillnader mellan eurozonen och USA är den viktigaste kortsiktiga faktorn för dollarns relation mot euron. På lång sikt är det inflationsskillnaderna.

Kraftfullt dollarrally

Mot slutet av 2014 började ett av de kraftigaste dollarrallyn vi sett. På drygt ett halvår steg US-dollarn ungefär 25 procent mot euron, likadant mot kronan. De positiva effekterna för svenska börsbolag var påtagliga. Vinsterna accelererade under det första och andra kvartalet.  

Vad styr dollarn?

På lång sikt styrs valutor av inflationstakten. Om ett land har högre inflationstakt än ett annat, kommer valutan i höginflationslandet att falla. I Sverige såg vi detta i praktiken under 1980-talet. Den högre svenska inflationen mot exempelvis Tyskland, medförde att svenska företags kostnader steg snabbare än de tyska och till slut var Sverige tvingade att skriva ner värdet på kronan mot tyska D-marken.

På kort sikt är det tvärtom

På kort sikt verkar det vara tvärtom, i alla fall om dollarn är inblandad. Den amerikanska inflationen är idag nämligen klart högre än eurozonens (och Sveriges), ungefär 1 procent i årstakt. Detta har fått dollarn att stiga, inte falla. Varför? Troligen för att placerare är övertygade om att USA kommer att försöka bromsa en för hög inflationstakt, samtidigt som ECB är fast besluten att få upp inflationen. Tekniken för att justera inflationen går via räntan.

Kortsiktig spekulation

Den högre amerikanska räntan, i diagrammet mätt som räntan på en tvåårig statsobligation, lockar till sig placerare i amerikanska statspapper, vilket ökar efterfrågan på dollar (för att kunna köpa statspapper). Två huvudfaktorer kan få dollarn att falla. Antingen att placerarna börjar misstro USA:s vilja att hålla en låg inflation, eller att inflationen i USA börjar närma sig nivån i eurozonen. I båda fallen minskar utländska placerares intresse för amerikanska statspapper och dollarn faller. När?

Peter Malmqvist analys introduce.se

Ovilja att höja räntan

Den amerikanska centralbankens ovilja att höja styrräntan verkar nu öka. Det gav ett visst dollarfall under veckan. Om den oviljan fortsätter, minskar skillnaden i obligationsränta mellan USA och eurozonen. Då blir det mindre intressant att köpa amerikanska statspapper och dollarn går ner. Den långsiktiga inflations-/valutarelationen visar nämligen att dollarn är klart övervärderad.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10