UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Går omvärlden dåligt?

12:04 / 30 mars 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Går omvärlden dåligt?


Chefen för amerikanska Federal Reserve, Janet Jellen, dämpar förväntningarna på kommande räntehöjningar. ”Omvärlden” drar ner USA, är hennes slutsats. Det stämmer inte. Och det är illa för dollarkursen.  

Valutasvängningar avgör
Under andra halvan av 2014 började den amerikanska dollarn att stiga mot de flesta valutor. Däribland Euron (och kronan). Uppgången toppade i januari 2015, efter en uppgång på 25-30 procent. Detta har haft en avgjort negativ effekt på den amerikanska tillväxten.

USA försämras
Även om den normala uppfattningen är att den amerikanska ekonomin är ganska oberoende av valutasvängningar, är den nuvarande utvecklingen ett tecken på att detta är en skev slutsats. Dollaruppgången har markant dämpat den amerikanska exporttillväxten, som i sin tur dragit ner industritillväxten och därigenom dämpat även konsumenternas köplusta. På drygt ett år har exporten dalat från en årstillväxt på fyra procent, till ett fall på 7 procent. Industriproduktionen har dämpats från en tillväxt på 4 procent till ett fall på 1 procent, samtidigt som också detaljhandeln dämpats markant, även om den fortfarande visar tillväxt.

Peter Malmqvist introduce.se aktieanalys

Eurozonen gynnas
Samtidigt har eurozonen gynnats. Exporten i de fyra stora länderna växer med 4-5 procent i årstakt, samtidigt som industriproduktionen plötsligt visar tillväxt, liksom detaljhandeln. På drygt ett år har en fallet i industriproduktion på 0,5 procent, vänts i en tillväxt på 1,7 procent. Likadant med detaljhandeln, som gått från ett minus på 0,5 procent till en tillväxt i årstakt på hela 2,7 procent. Om det är denna ”omvärld” FED-chefen Jellen syftar på går den som tåget och kan inte beskyllas för att dra ner USA.

Risk för dollarfall
Tyvärr har Janet Jellens uttalande en baksida. Det är att risken för en nedgång i dollarkursen ökar. Som förklarats i en tidigare analys har de högre obligationsräntorna i USA, jämfört med eurozonen, haft en tydligt stärkande effekt på dollarn. Om denna skillnad nu krymper, riskerar dollarn att försvagas mot euron. Då vänds ovanstående fördelar till växande nackdelar, vilket även gäller de europeiska börserna. Fram till i somras gynnades de markant av den höga dollarkursen.

Ovilja att höja räntan
Den amerikanska centralbankens ovilja att höja styrräntan verkar nu öka. Det gav ett visst dollarfall under veckan. Om den oviljan fortsätter, minskar skillnaden i obligationsränta mellan USA och eurozonen. Då blir det mindre intressant att köpa amerikanska statspapper och dollarn går ner. Den långsiktiga inflations-/valutarelationen visar nämligen att dollarn är klart övervärderad.


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10