UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Introducebolagen slår börsindex

14:54 / 20 maj 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

 

Introducebolagen slår börsindex

 

Både mätt från starten 2006 och senare har Introducebolagen haft en klart bättre kurstillväxt än Stockholmsbörsens storbolagsindex, OMXS30

 

Slår index med råge

Sedan starten 2006 har de 32 Introducebolag som funnits med hela tiden haft en klart bättre kursutveckling än OMXS30.  Skillnaden är markant. Under samma tid som börsens storbolagsindex OMXS30 har ökat 50 procent, har Introducebolagen ökat nära 200 procent. Bäst har det visserligen gått för just denna grupp som fortfarande finns med sedan starten 2006, men även om vi lägger in de bolag som successivt kommit med blir avkastningen storfin. Hur är det möjligt?

 

Generell omvärdering

En orsak till den goda utvecklingen är att placerarna omvärderat börsens småbolagsaktier generellt. De senaste 18 månaderna har de flesta småbolag gått klart bättre än storbolagen, men det är inte enda orsaken. Granskar vi nyckeltal kan konstateras att Introducebolagen genomgående värderats till ungefär samma p/e-tal som Stockholmsbörsens storbolag. Redan det är förvånande, eftersom den högre risken i småbolag ofta drar ner värderingen, liksom dålig handel i aktierna.

 

Bättre tillväxt

Samtidigt kan konstateras att avkastningen på eget kapital varit något bättre i Introducebolagen, särskilt de senaste två åren, men framförallt har försäljningstillväxten genomgående varit klart bättre. Just snabb tillväxt brukar framhållas som huvudargumentet för att placerar i mindre bolag och Introducebolagen visar att detta stämmer, i alla fall de senaste 10 åren.

 

Samstämmighet

I en tidigare analys har jag visat att vinstutvecklingen i Stockholmsbörsens mindre bolag (som dock genomsnittligt är klart större än Introducebolagen) utvecklats klart bättre än vinsten i de stora bolagen. Den här analysen går i samma riktning. Och baksidan? Som sagt, likviditeten i aktien är ofta dålig. Den som vill köpa in sig måste ha tålamod, liksom vid en försäljning. Och skulle börsen klappa ihop helt erbjuder småbolag ofta en ännu värre genomklappning. Men som sagt – på lång sikt blir placeraren rikligt belönad. Det visar denna undersökning.    

 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10