UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hur utvecklas USA?

15:45 / 11 november 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Hur utvecklas USA?

Det är inget lokomotiv som den nye presidenten Donald Trump tar befälet över. Industrin fortsätter att pressas under den höga dollarkursen, medan däremot den inhemska ekonomin utvecklas tillfredställande, men inte mer.

Tillväxten dalar

BNP-tillväxten i USA har dalat i årstakt under sex kvartal i rad. En vändningstendens kunde konstateras under det tredje kvartalet då årstakten ökade från 1,2 till 1,5 procent. Nivån är dock långt under toppen 2015 på 3,3 procent. Det är relativt enkelt att koppla nedgången till den starkare dollarkursen. Trenden för exporten är nämligen tydligt negativ, vilket i sin tur dragit ner industriproduktionen, som efter en viss återhämtning visar nolltillväxt. Kopplat till detta finns även inköpschefernas index (ISM) som pendlar kring tillväxtgränsen 50, där de två senaste mätningarna legat något över. Ytterligare en viktig industriindikator är lastbilsförsäljningen, som dessvärre dalat kraftigt det senaste året.

Privatkonsumtionen bättre

Mer positiv blir bilden om vi studerar konsumenternas beteende. Eftersom sysselsättningen är stark, är tillväxten i detaljhandeln tillfredställande. Årstillväxt ligger på drygt 2 procent, vilket är aningen bättre än det globala snittet. Även bilförsäljningen är positiv, med en tillväxt på 4 procent, även om tillväxten dalat markant det senaste året. Mycket positivt är dock bostadssektorn, där byggande ökar stabilt med ungefär 10 procent i årstakt, därtill från en bra nivå, samtidigt som priserna på bostäder visar en positiv utveckling. Bostadsmarknaden utveckling är särskilt positiv, mot bakgrund av att hushållens skuldsättning fortsatt att minska (räknat i procent av BNP). Skuldsättningen toppade 2008.

Räntor och inflation stiger

Negativt är dock att både inflation och räntor stiger. Det bredaste måttet, konsumentprisindex, har stigit markant det senaste året och visar nu på en inflation kring 1,5 procent. Eftersom prisökningarna exklusive energirelaterat konsumtion ligger på drygt 2 procent kommer denna parameter rimligen stiga. Även de långa obligationsräntorna har återigen börjat stiga och den tioåriga räntan ligger nu på ungefär 1,8 procent. Det är lägre än innan dollarn började stiga, men den stigande trenden är tydlig. Även vårt egenkonstruerade konsumentserviceindex visar på en stabil uppgång på klart över två procent.

Vinster och värdering

Värderingen av S&P-bolagen är dock inte utmanande. P/e-talet är visserligen historiskt högt, men eftersom inflationstakten samtidigt är lägre än den historiska, kan dagens högre p/e-tal försvaras. Emellertid är vinsttillväxten medioker, även om det senaste kvartalet var bättre än på flera kvartal, i alla fall räknat på prognostiserade resultat. Granskar vi däremot tillväxttrenden för den faktiska vinsten är den svag. Då är vinstnedgången långtifrån fullbordad.

Slutsats

Det är inget dukat bord den nya presidenten sätter sig vid. Det mesta är mediokert och i den exportorienterade delen av ekonomin är det direkt svagt. När vi samtidigt har stigande räntor och en fortsatt hög dollar är det svårt att hitta en prognostiserad tillväxt, som räcker för att uppväga den ökade politiska risken.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28
Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10