UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Trendvändning

16:23 / 25 november 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Trendvändning

Att spå utveckling på lång sikt är hopplöst. Ändå finns det idag en riktigt lång trend som kan vara värd att fundera över. Den började dagen innan Midsommar 2016.

Hopplösa prognoser
Femårsprognoser är hopplösa. Tioårstrender är en omöjlighet, så vad skall vi säga om trettioåriga prognoser? Trippelt omöjliga. Ändå finns det en lång trend som det kan vara värd att fundera över. Det är Brexit och valet av Donald Trump som sätter funderingarna i gungning. Det handlar om samhällets ojämlikheter. Både Brexit och Donald Trump är exempel på denna trend. "Vanliga människor" vill ha mer. De anser sig snuvade av "dom däruppe". I Brexit stod landsbygd mot storstad, gammal mot ung, britt mot europé. Med Donald Trump fick vita outbildade amerikaner hopp, hopp om att få ett bättre liv, hopp om att få mer pengar, hoppet om att ta tillbaka vad som är deras. Trenden var omöjlig att spå, till och med på mållinjen.

Reaganomics
Många speglar Donald Trump som en ny Ronald Reagan. Det stämmer nog, i så måtto att båda är med och startar en global långsiktig trend. Ronald Reagan valdes till president 1981 med utfästelsen att få amerikaner att återigen känna stolthet över sitt land, efter en lång period av svag ekonomi och Vietnamkrigets förödande söndring. Hans två huvudsakliga vapen var skattesänkningar för de rika och hårdsatsning på krigsapparaten. Det fungerade, men mycket tack vare ett kraftigt fallande oljepris. Reagan följde på en drygt 30-årig trend, då minskade inkomstklyftor hade varit rådande. Fackföreningar i de flesta länder firade stora triumfer, inte minst under 70-talet och särskilt i Storbritannien. Kraftigt stigande skatter, statligt ägande och massor med regleringar var andra verktyg i kampen mot kapitalisemn. Ronald Reagan vände trenden med kraftigt lägre skatter för de mest förmögna, avregleringar och kontinuerliga budgetunderskott. Hans politiske syster Margreth Thatcher gjorde likadant i UK. Den absoluta höjdpunkten var Berlinmurens fall. Kapitalismen hade slutligen segrat över planekonomin.  

Brexinomics
Brexit och Donald Trump innebär slutet på denna trend, men på ett helt nytt sätt. Det är inte kapitalist som står mot socialist. Inte heller arbetstagare mot företag eller fackförening mot arbetsgivare. Ändå handlar Brexit och Trump om just fördelningspolitik, om rika och fattiga. Skillnaden är att de missgynnade skyller på "dom däruppe" - politiker, skattegynnade företagare, ledningar som skor sig på diffusa optioner, m m. Och det är politiker och centralbankschefer som anses säkerställa att det kan fortgå i en ohelig allians. Ingen "därnere" vill dock känna sig som misslyckad. Ingen vill vara bidragstagare, alla vill göra rätt för sig och bara få det som de har rätt till. Därför utses en ny syndabock, inte de rika, utan en som inte kan försvara sig - utlänningarna. Naturligtvis hamnar invandrare i skottgluggen, men även EU-medborgare, underprissatta kineser och andra som tar jobben ifrån dem. "Dom därnere" vill bara ha vad som är deras rätt, deras födslorätt. Det är en ny typ av socialism, som bygger på var man är född, vad man bör ha rätt till och vem som tagit detta ifrån dem. Brexit och Trump är de två första instrumenten i denna kamp. Franska presidentkandidaten Marie Le Pen är kanske det tredje, ett vapen av närmast nukleära proportioner.

Gigantisk förändring
På trettio års sikt är detta en gigantisk förändring. Om Marie Le Pen väljs till president blir det en Big Bang. Då faller EU genom en simpel fransk omröstning, där "dom därnere" röstar bort "dom däruppe" och följer britterna i spåren och lämnar EU. Då blir det kaos i Europa. Men även utan hennes hjälp har en ny trend startat och den är traditionell - rik mot fattig, men förklädd som "dom därborta" och "vi här hemma". Den kommer att ge växande statliga budgetunderskott, eftersom trendens generaler vill sänka skatterna och öka utgifterna för att "få fart på ekonomin". Det sunda ordet "investering" kommer att slitas ut. Inflationen kommer att stiga och centralbankerna kommer att marginaliseras. Det spelar ingen roll om inte Marie Le Pen blir fransk president. Trenden har redan startat och den kommer på lång, lång sikt att ge ett helt nytt ekonomiskt landskap.

(För den som letar efter grafik, så finns det ingen. Detta är en ren spekulation, på 30 års sikt. En omöjlig prognosperiod.)  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18
Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10