UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag växer snabbare

16:55 / 26 februari 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt Introduce besökare

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 


Småbolag växer snabbare

Vinsterna i ett 90-tal småbolag på Stockholmsbörsen har ökat mer än dubbelt så snabbt som Stockholmsbörsens totalvinst. Det visar vikten av att ha med småbolag i aktieportföljen.

Dubbla vinsttillväxten

Det sägs ofta att småbolag växer snabbare än storbolag, men på svensk botten är det få undersökningar som också visat detta. Tills nu. Med början 1997 har vinstutvecklingen för börsens, då minsta företag jämförts med börsens totalvinst. Utgångspunkten är resultatet före skatt utan några justeringar. ”Småbolag” har definierats som alla bolag med en vinst understigande genomsnittsvinsten, som för 1997 var 744 miljoner kronor. Vinsten har i denna grupp ökat med 12 procent per år, medan storbolagsgruppens tillväxt stannar på 7 procent. 

Flera fällor

Här finns flera fällor. Ett är att de stora bolagen ofta har något högre direktavkastning än de mindre, alltså utdelning i procent av aktiepriset. Det minskar skillnaden i totalavkastning, men det handlar inte om mer än några tiondelar av en procent. Ytterligare en fälla är att alla dåliga bolag, som ofta är småbolag, kan ha fallit bort, alltså gått omkull och därigenom fallit ur underlaget. Det är dock en försumbar mängd. En större felkälla går åt andra hållet och det är att fler småbolag köpts upp och därmed bidragit med en överavkastning i aktien, jämfört med vinsttillväxten. Slutligen, för att få fram en representativ vinst inkluderar gruppen enbart bolag som hade fakturering och en resultaträkning 1997. Det innebär att investmentbolag exkluderats, liksom forsknings-/utvecklingsbolag. 

Eliminering av de största

Den viktigaste skevheten är dock att ett fåtal bolag kan ha haft en explosionsartat positiv utveckling, vilket drar upp hela gruppens vinst, men mäter i själva verket bara att just ett fåtal bolag gått väldigt bra. Därför har en alternativ vinsttillväxt räknats fram, som exkluderar de tre största småbolagen. Då dämpas vinstökningstakten från 12 till 11 procent per år, vilket fortfarande är betydligt högre än totalvinstens 7 procent.

Slutsats – småbolag växer snabbare

Även med beaktande av de vanligaste fällorna vid småbolagsanalys, visar undersökningen att småbolagen på Stockholmsbörsen haft en klart snabbare vinsttillväxt 1997-2015 än de större bolagen. I den negativa korgen ligger även att svängningarna i småbolagens vinster också är större, men för den som inte är oroad över den kortsiktiga utvecklingen, är småbolag ett självklart inslag i en långsiktig aktieportfölj.  


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com

 


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna.

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10