UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Lurig BNP-tillväxt

09:07 / 1 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Lurig BNP-tillväxt

Onsdagens batteri av makrostatistik var positiv för konjunkturbedömningen, inte minst den luriga amerikanska BNP-tillväxten. 

Hög volatilitet
Gårdagens amerikanska BNP-tillväxt på 3,2 procent i årstakt fick nog många att höja på ögonbrynen. För två kvartal sedan var motsvarande tillväxt endast 0,8 procent. Vad har hänt? Kanske inte mycket. Den amerikanska beräkningen är synnerligen volatil. Den tar nämligen kvartalets förändring och räknar upp den med fyra för att få årstakten. I de flesta andra länder jämförs det senaste kvartalet med motsvarande kvartal för ett år sedan eller möjligen det senaste året jämfört med samma period ett år tidigare. Då blir utvecklingen betydligt jämnare.

Viktig trendindikator
Visserligen görs säsongjusteringar när ett kvartal bildar utgångspunkt, exempelvis för semester och liknande kvartalsvisa fluktuationer (exempelvis väderskillnader), men det är ändå en metod som ger betydande svängningar. Det skapar problem vid trendanalyser. Granskar vi istället den amerikanska BNP-tillväxten mätt som en helårsproduktion i årstakt, blir tillväxten mer beskedliga 1,5 procent. Det är faktiskt oförändrat på ett halvårs sikt, men en uppgång det senaste kvartalet på 0,2 procent. I denna utjämnade beräkning är dock denna beskedliga 0,2:a väsentlig. Den visar på ett trendbrott.

Dollarpressen över
Nedgången i den amerikanska tillväxten sammanhänger nämligen med uppgången i dollarkursen. Mätt som helårsdata låg tillväxten på 3,3 procent under det första kvartalet 2015. Då var dollarn på marsch uppåt. Därefter föll tillväxten fem kvartal i rad, tills nu. Dollarkrisen tycks därför avslutad, i alla fall del 1. Dessvärre finns nog en del 2, eftersom de senaste två månaderna inneburit ytterligare uppgångar. Tillväxtprognoser har därför återigen blivit svåra att göra.

Andra indikationer stödjer
Förutom BNP-tillväxten presenterades under gårdagen även en rad andra indikatorer, exempelvis över bostadsmarknaden, sysselsättningen och aktiviteten i tillverkningsindustrin. Lägg till detta den galloperande obligationsräntan, som är en indikation på stigande tillväxtförväntningar (och inflationsrisk), samt de stigande börserna, så är det svårt att se vad som skulle kunna störa den tillväxtoptimism som den nye presidenten tycks ha spridit omkring sig. 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Trendvändning 2016-11-25
Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10