UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Medioker långsiktig vinsttrend

14:54 / 28 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Medioker långsiktig vinsttrend

Även om det senaste kvartalet innebar en godkänd vinstutveckling, är det svårt att se de senaste åren som en stark period. Det mest positiva är att bolag och analytiker idag går bättre i takt än tidigare. 

Den redovisade vinsttillväxten mattas

Granskar vi vinsttillväxten de senaste fyra åren, kan konstateras att andelen bolag som ökat vinsten legat över 50 procent samtliga kvartal, utom ett. Granskar vi däremot den summerade vinsttillväxten kan konstateras att den mattats det senaste året och att den framförallt var hög under slutet 2014 och början av 2015. Det var då dollarkursen ökade markant. Denna bild stärks också av de redovisade försäljningstillväxten, som var mycket stark när dollar ökade, men som nu ligger något under nollstrecket. 

Prognoserna mer realistiska

Under större delen av perioden har dock bolag och analytiker inte lyckats hitta varandra. Under ungefär hälften av kvartalen har bolagen hamnat under analytikernas prognoser. De tre senaste kvartalen har emellertid inneburit att tydligt fler bolag överträffat prognoserna, än underskridit dem. Förbättringen de senaste tre kvartalen styrks också av det summerade utfallet mot prognos. Däremot visar prognoserna av försäljningen att bolagen inte levererat den tillväxt som förväntats. Av de senaste fem kvartalen har försäljningsutfallet legat under prognos, i fyra av kvartalen.

Slutsats - långsiktig trend medioker

Även om det innevarande kvartalet har en godkänd vinstutveckling, är trenden de senaste fyra åren relativt svag. Dollaruppgången 2014-2015 gav en ordentlig skjuts i tillväxten, men när den väl var över återgick trenden kring nolltillväxt. En intressant trend är dock att medianvärdet regelmässigt ligger bättre till än den summerade utvecklingen, vilket tyder på att mindre bolag regelmässigt haft en något bättre uteckling än de större.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25
Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10