UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vart är euron påväg?

10:35 / 28 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vart är euron påväg?

Efter att ha nått en rekordstark nivå mot kronan i början av november, har nu euron börjat försvagas. Vad driver på? Och till vilken nivå? 

Bottennotering

Den 9 november i år kostade en euro 9,98 svenska kronor. Det var den dyraste euron sedan februari 2010. Då var den på väg ner efter att ha kostat över 10 kronor sedan oktober 2008, med en topp under våren 2009 på SEK 11:50. Den föll därefter fram till slutet av 2012 då den nådde bottennivån SEK 8,21. Sedan dess har den alltså kontinuerligt gått upp fram till novembers topp. Vad förklarar?

Ränteskillnader förklarar

Valutasvängningar förklaras på lång sikt av skillnader i inflationstakt, men på kort sikt av förväntningar om förändrade ränteskillnader och därigenom av centralbankernas politik. Den viktigaste kortsiktiga indikatorn verkar var tvååriga statsobligationsräntor. Granskar vi skillnaden mellan den svenska och tyska obligationsräntan får vi en viss indikation på vad som styr. När euron nådde sin botten 2012, var räntan på en svensk tvåårig obligation ungefär 1,0 procent högre än den tyska. Det var alltså intressant att köpa svenska statspapper, vilket stärkte kronan. Den högre svenska räntan höll i sig fram till hösten 2013, varefter Riksbankens räntepolitik minskade ränteskillnaden dramatiskt. I augusti 2015 hade Sverige faktiskt 0,3 procent lägre tvåårsränta än tyskarna, vilket hade dragit upp euron till 9:60. Den lägre svenska räntan har bestått fram till november i år, vilket alltså dragit upp euron ytterligare under 2016.

Även KPI-index är viktigt

Två faktorer under hösten har varit viktiga för att förklara kronans nya trend. Det ena var när svenska KPI-index gick ner från 1,1 till 0,9 procent i årstakt i september. Detta skapade en spekulation om att Riksbanken skulle behöva stimulera ekonomin ytterligare, bland annat genom att fortsätta med obligationsköpen under längre tid än vad som tidigare förväntats. Det skickade upp euron till höstens rekordnivå på SEK 9:98. Därefter har inflationen återtagit sin stigande trend, varvid förväntningarna på ytterligare stimulanser dragits ner. Euron har fallit tillbaka.

Minskad stimulans

Den andra händelsen var veckan innan jul, då det visade sig att det fanns oenighet mellan ledamöterna i Riksbankens direktion kring obligationsköpen. Nu började placerarna befara att Riksbanken skulle dra tillbaka stimulansåtgärderna snabbare än planerat. Därefter har svenska räntor börjat stiga, samtidigt som de tyska fortsatt ner. I kölvattnet av detta har euron fallit markant mot kronan. Uppenbarligen har det återigen blivit intressant att investera i svenska räntepapper.

Ränteskillnaden ökar

Eftersom Sverige har klart bättre ekonomisk aktivitet än eurozonen, samtidigt som inflationen är högre, kommer rimligen ränteskillnaden mot Tyskland att öka. Det franska presidentvalet i maj innebär samtidigt att osäkerheten kring EU och eurozonen kommer att tillta, varvid flykten till tyska obligationer borde fortsätta att pressa de tyska räntorna. Ränteskillnaden mot en svensk obligation kommer därför rimligen att öka ytterligare. Det i sin borde komma att dra ner värdet på euron, varvid den historiska jämviktsnivån på SEK 9-9:30 framstår som fullt rimlig.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Är börsen övervärderad? 2016-12-20
Är USA=Sverige? 2016-12-16
Var är deflationen? 2016-12-15

Hur högt kan dollarn stiga? 2016-12-12

Lurig BNP-tillväxt 2016-12-01

Trendvändning 2016-11-25

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10