UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Är Sverige=USA?

11:35 / 16 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Är Sverige=USA?

Svenska och amerikanska räntor ligger i varsin ända av det internationella spannet. Det gör inte den makroekonomiska statistiken. Den är påfallande lika..

Samma värld, men olika räntor

Federal Reserve har nu en styrränta som är en procentenhet högre än den svenska och de tioåriga statsobligationerna har en differens på två procentenheter. Ändå är skillnaden i inflationstakt mellan länderna försumbar, liksom skillnaden i producentpriser och löneökningstakt. Om något, är prisökningstakten i svensk ekonomi faktiskt något högre än i den amerikanska. Likadant med tillväxten. Granskar vi BNP både för det senaste året och trenden för de senaste tre åren, hamnar Sverige klart bättre till än USA. 

Tillväxtindikatorer starka i Sverige

Djupdyker vi i andra tillväxtparametrar, kan konstateras att exporten från Sverige uppvisar en betydligt bättre tillväxt än i USA, vilket naturligtvis beror på draghjälp från den höga amerikanska dollarkursen. Exporten har även dragit upp tillväxten i industriproduktion, samtidigt som lastbilsförsäljningen i Sverige utvecklas betydligt bättre än i USA. Även inköpschefernas index i Sverige ligger klart över det amerikanska och tittar vi därtill på inhemska parametrar upprepar sig mönstret. Vi kan konstatera att bilförsäljningen i Sverige växer betydligt bättre än i USA, medan detaljhandeln är aningen starkare i USA. Sysselsättningen i Sverige och USA är däremot jämförbar, medan bostadsbyggandet och priserna på bostäder utvecklas klart snabbare i Sverige.

Någon har gjort fel

En objektiv jämförelse mellan makroekonomiska parametrar i Sverige och USA, visar att de svenska har en bättre utveckling än de amerikanska. Bara räntorna skiljer, med svenska räntor i den internationella botten och de amerikanska i toppen. Antingen har FED-chefen Janet Yellen gjort en dramatiskt förhastad räntehöjning eller så har Stefan Ingves gjort förhastade räntesänkningar. För någon har gjort fel.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Var är deflationen? 2016-12-15
Hur högt kan dollarn stiga? 2016-12-12

Lurig BNP-tillväxt 2016-12-01

Trendvändning 2016-11-25

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10