UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Är börsen övervärderad?

17:13 / 20 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Är börsen övervärderad?

Efter indexuppgångar under 2016 på ungefär tio procent, inklusive utdelningar, måste frågan ställas om börserna i USA och Sverige verkligen kan försvara sina värderingar

Högt p/e-tal

Stockholmsbörsens p/e-tal är respektingivande. Enligt våra mätningar har det klättrat upp till 19 på vinstprognosen för 2017 (i huvudsak SME-prognoser). Även värderingen av S&P index ligger högt, även om p/e-talet här stannar på ungefär 17. I det senare fallet har värderingen de senaste tio åren pendlat mellan 12 och 15, medan värderingen av Stockholmsbörsen legat på drygt 15.

Räntan viktig

Ett problem med historiska jämförelser är skillnaden i ränteläge. En svensk tioårig statsobligationsränta ligger idag på 0,5 procent, vilket kan jämföras med det tioåriga snittet på 2,5 procent. I USA är dagens nivå 2,6 procent, vilket är något över det tioåriga snittet. I USA ligger alltså värderingen över vad som motiveras av den historiska räntenivån. I Sverige skulle värderingen kunna försvaras med att Riksbankens fortsätter att manipulera marknadsräntan och härigenom skapar en fiktiv efterfrågan på aktier.

Inflationen bättre jämförelsebas

En mer stabil jämförelsebas är inflationstakten. Den är svårare att manipulera och hänger bättre ihop med själva vinsttillväxten. I både USA och Sverige börjar inflationstakten nu komma upp på långsiktigt motiverbara nivåer på 1,5-2 procent. Därför borde börsvärderingen också ligga på mer långsiktigt motiverbara nivåer. Våra historiska jämförelser visar att inflationstakten ökad med drygt 5 procentenheter är en bra jämförelsebas. Det gäller både USA och Sverige. För att kunna jämföra med p/e-talet måste dock inflationstakten inverteras. Vi tar då 1 dividerat med inflationstakten (ökad med 5 procentenheter) och får med detta som utgångspunkt att Stockholmsbörsen borde kunna värderas till 16 gånger vinstprognosen, medan S&P index bör ha en värdering kring 14 gånger. I båda fallen ligger denna benchmark klart under det faktiska p/e-talet.

Svag vinsttillväxt

Ligger vi också till vinstutvecklingen i både USA och Sverige de senaste åren, kan konstateras att den är medioker. I USA har vinsterna stått stilla de senaste två åren, mycket beroende på en försämrad export, men också beroende på en press på oljerelaterade bolags vinster. På Stockholmsbörsen har vinsterna visserligen ökat med en handfull procent de senaste två åren, vilket dock är för svagt för att kunna motivera kursutvecklingen.

Slutsats - hög värdering

Slutsatsen av p/e-talsjämförelsen blir därför att värderingen på båda marknaderna är hög, oavsett vad vi jämför med -vinster, räntenivå eller inflationstakt. Placerarnas förväntningar på vad de stora börsbolagen skall prestera är därför högt uppdrivna.


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Är USA=Sverige? 2016-12-16
Var är deflationen? 2016-12-15

Hur högt kan dollarn stiga? 2016-12-12

Lurig BNP-tillväxt 2016-12-01

Trendvändning 2016-11-25

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10