UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Finns det undervärderade storbolag?

14:03 / 23 december 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Finns det undervärderade storbolag?

Efter indexuppgångar under 2016 på ungefär tio procent, inklusive utdelningar, måste frågan ställas om börserna i USA och Sverige verkligen kan försvara sina värderingar?

Bolag med toppvinster

Summerar vi Stockholmsbörsens vinster kan konstateras att totalvinsten ligger nära all-time high. Emellertid är det inte samma sak som att de flesta bolag slår vinstrekord, tvärtom. Går vi igenom de 40 största bolagen på börsen (inklusive Nokia, Danske Bank och Statoil) kan konstateras att bara åtta bolag redovisar rekordvinst vid utgången av tredje kvartalet. Av dessa är två banker (SHB, Swedbank), tre konsumentvaruföretag (AAK, Axfood, Swedish Match) och tre mycket förvärvsintensiva bolag (Assa Abloy, Securitas, Hexagon). Granskar vi p/e-talet för dessa bolag värderas Hexagon, Securitas, Swedbank och Swedish Match till en nivå som stämmer med historiken. I Hexagon och Securitas innebär det dock relativt höga p/e-tal, kring 20. Däremot är AAK, Axfood och Assa Abloy mycket högt värderade, medan SHB visserligen är högt värderat i ett historiskt perspektiv, men värderas ändå lågt (p/e 15) jämfört med andra storbolag.

Vinster nära toppen

Den andra intressanta gruppen är de som ligger ganska nära tidigare vinstrekord. Det är elva bolag, varav två banker (Nordea, Danske), tre byggbolag (JM, Peab, Skanska), två verkstadsbolag (Autoliv, Trelleborg) och tre konsumentorienterare bolag (H&M, Husqvarna, SCA). Tre av dessa har en värdering klart över historiken (Husqvarna, SCA, Trelleborg), med p/e-tal på 20-25. Övriga bolag är värderade ungefär som historiken, därtill till relativt rimliga p/e-tal, exempelvis Autoliv. Visserligen är H&M värderad till 20 gånger årsvinsten, men det är faktiskt i nivå med historiken. De senaste två åren har dock värderingen gått ner markant, från p/e på drygt 30 och i takt med att vinsten dalat. Därför är H&M de senaste två årens stora indexförlorare.

Bottenbolag

Det finns också tio bolag som ligger långt från tidigare toppvinster. Det är sjukvårdsbolag (Elekta, Getinge, AZN), två teleoperatörer (Tele 2, Telia), två verkstads/metallföretag (SSAB, Sandvik), skogsbolaget Holmen, oljebolaget Satoil och Nokia. P/e-talen blir genomgående höga eftersom vinsterna är nedpressade. Granskar vi istället börsvärdet i ett historiskt perspektiv kan konstateras att tre bolag har ett börsvärde som är nedpressat under sin långsiktiga nivå (Statoil, Tele2, Telia), medan tre bolag har relativt höga börsvärden (Holmen, Getinge, SSAB). I det senare fallet är det uppenbart att förväntningarna på stigande vinster är inkluderade i värderingen.

Genomsnittsvinst

Resterande tolv bolag har en relativt genomsnittlig vinst i ett historiskt perspektiv. Emellertid finns här flera bolag med mycket mycket bra kursutveckling, särskilt den senaste tiden. Härigenom är värderingarna i förhållande till historiken höga. Det är främst ABB, Atlas Copco, Boliden, Electrolux och SKF. Förväntningarna på den näraliggande vinsttillväxten i dessa bolag är därför högt ställda. Däremot är värderingen relativt normal i Alfa Laval, Clas Ohlson, MTG och Volvo, medan den i Ericsson och Stora Enso är förhållandevis låg. I MTG och Stora Enso är dock vinsttrenden extremt volatil, varför värderingen blir mycket osäker.
 

Finns det undervärderade storbolag?

Det är svårt att peka på något uppenbart undervärderat storbolag. Av bolag med stark vinsttillväxt faller Swedish Match och Swedbank väl ut, med värderingar som är i paritet med historiken och därtill på en relativt rimlig nivå. Möjligen kan även Securitas komma med i denna grupp, även om p/e-talet är högt. I bolag med något sämre vinsttillväxt, faller JM och Skanska väl ut, liksom Nordea, H&M och Autoliv. Värderingarna är i paritet med historiken, även om p/e-talet i H&M är jämförelsevis högt. I gruppen med svag vinstutveckling faller Tele 2 och Telia ut med historiskt låga börsvärden, vilket även gäller Statoil. Även utskällda Ericsson framstår som relativt lågt värderat i förhållande till vinstutvecklingen, vilket även gäller Volvo. 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Är börsen övervärderad? 2016-12-20
Är USA=Sverige? 2016-12-16

Var är deflationen? 2016-12-15

Hur högt kan dollarn stiga? 2016-12-12

Lurig BNP-tillväxt 2016-12-01

Trendvändning 2016-11-25

Är Trumpeffekten feltolkad? 2016-11-18

Varning för Trumpeffekt 2016-11-14

Hur utvecklas USA? 2016-11-11

Medioker långsiktig vinttrend 2016-10-28

Vinster Q3 - Bättre än prognos, men... 2016-10-25

Trög start på rapportperioden 2016-10-25
Varför föll inflationen i september? 2016-10-17
Var finns botten för pundet? 2016-10-11

Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10