UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Vad förklarar dollarfallet?

16:48 / 23 maj 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Den senaste månaden har dollarn försvagats mot euron. Beror det verkligen på president Trumps enorma schabbel med FBI-chefen?

Inga politiker

Finansiella placerare är normalt inga politiker. Därför är det svårt att tro på renodlat politiska förklaringar till finansiella trender. Ett exempel är dollarfallets koppling till president Trumps uppseendeväckande avpollettering av FBI-chefen. Det finns faktiskt en ekonomisk förklaring. De amerikanska långräntorna har nämligen fallit markant sedan årsskiftet. Vi har tidigare försökt visa att dollarkursen utveckling till stor del hänger samman med ränteskillnader på långa obligationer. De senaste månaderna har också den tioåriga obligationsräntan i USA fallit markant mot motsvarande ECB- manipulerade euroränta. Sedan årsskiftet har räntedifferensen gått ner från 2,38 procent till dagens 1,89 procent.

Inflationsskillnader viktiga

En viktig förklaring till obligationsrörelserna är inflationens utveckling. Euroområdet har nämligen fått en kraftig skjuts uppåt, samtidigt som amerikanerna lämnat de tidigare topparna. Det gör att inflationsdifferensen mellan de båda regionerna nu krympt till 0,3 procent. När dollarrallyt startade var denna differens 1,5 procent och Federal Reserv tillkännagav att räntepolitiken, med extremt låga räntor, nu skulle normaliseras. Även ECB kommer att tvingas in på samma linje, nu när både konjunktur- och inflationsstatistik visar på en normalisering.

Misstror satsningar

Ett område kan dock vara politisk färgat och det är tilltron till de satsningar som den amerikanska presidenten hade tänkt genomföra. De skattesänkningar och satsningar på infrastruktur, som var ett genomgående tema under presidentvalskampanjen, ser nu ut att smulas sönder. Presidenten oförmåga att hålla bra relationer till kongressen gör det osannolikt att satsningar kommer att genomföras. Det minskar risken för inflation, vilket kan vara en orsak till att de amerikanska långräntorna är på väg ner och med dem, dollarkursen. I botten handlar det dock om förväntningar på inflationsskillnader.