UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Varför föll inflationen i september?

10:40 / 17 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Varför föll inflationen i september?

Efter ett år med stigande svensk inflationstakt visade den senaste inflationsmätningen på ett fall, från 1,1 till 0,9 procent i årstakt. Det fick kronan att rasa, vilket visar att placerarna förväntningar sig ytterligare räntesänkningar.

Kläder och telekom föll

Granskar vi de elva huvudsektorerna i KPI, kan konstateras att delindex för kläder/skor, samt index för kommunikation bidrog med tydliga nedgångar. Övriga nio index gick i sidled. Emellertid utgör de fallande indexen bara ungefär 8 procent av konsumentprisindex, varför de ensamt knappast kan förklara hela nedgången. 

Elektricitet drog ner

Boendet har överlägset störst vikt i KPI med ungefär 25 procent. Av sju viktiga delkomponenter i boendet föll bara en, elektricitet, efter en kraftig uppgång det senaste året. Räntekostnader på lån drar fortfarande ner KPI i årstakt, men under september dämpades effekten. Även uppvärmning och en teoretisk hyra på egnahem drog upp årstakten. 

Grönsaker och flyg drog ner

Mat och dryck är den andra viktiga sektorn, med en svag nedgång under september. Där gick delindex för grönsaker ner väsentligt, medan drycker och godis steg. Den tredje viktiga sektorn är transporter. Där gick transporttjänster ner markant under september, beroende på flyget. I gengäld gick bensin och diesel upp markant. Den fjärde viktiga sektorn är nöjen/kultur. Där var förändringarna under september inom olik delindex marginella. Inom övriga sju KPI-index steg hotellkostnader steg markant, men samtidigt gick de flesta delkomponenter inom möbler och husgeråd ner, om än svagt. Likadant inom alkoholhaltiga drycker och tobak, samtidigt som hälsovårdssektorn var oförändrad.

Slutsats - överreaktion

Den mycket kraftiga nedgången i svenska kronan efter den senaste inflationsstatistiken visar att placerarna såg inflationsfallet som ett trendbrott. Förväntningarna om nya räntesänkningar ökade därför. Detta är en överreaktion. Kläder, telekom, grönsaker, elektricitet och fallande flygpriser är svängiga priser. Nästa månad kan de mycket väl gå upp igen.  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Var finns botten för pundet? 2016-10-11
Hur mår Kina? 2016-10-07

Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10