UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Var finns botten för pundet?

16:36 / 11 oktober 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Var finns botten för pundet?

Sedan Brexitomröstningen har pundet dalat 11 procent mot SEK och ytterligare 5 procent mot USD. Det är kraftigt i ett historiskt perspektiv. Så var finns botten?

Topp och botten

Granskar vi utvecklingen i ett 40-årigt perspektiv, kan konstateras att botten för pundet mot kronan nåddes 1976 då ett pund kostade 6,67 SEK. Då var brittisk ekonomi i kaos, med hög inflation, underskott i statsbudgeten och underskott i utrikesaffärerna, samtidigt som den politiska turbulensen var extrem och strejkerna avlöste varandra. Toppen inföll 2001 då pundet kostade 15:68 SEK. Då hade premiärminister Thatcher återinfört politisk stabilitet och mer marknadsekonomi i den brittiska ekonomin. London hade blivit ett internationellt finanscentrum, och fastighetspriserna sprang ikapp med IT-aktierna. 

Dollarn avgör

Trots den Thatcherska omdaningen är den viktigaste förklaringsfaktorn för pundets utveckling, dollarkursen. När pundet nådde sin botten mot kronan, kostade en dollar ungefär 4 SEK och på toppen kostade dollarn nästan 11 SEK. Endast under några år vid mitten av 2000-talet uppvisade pundet en annorlunda utveckling än dollarn. Då föll dollarn markant, medan pundet höll sitt värde. Ett par år senare, i samband med finanskrisen, föll pundet ikapp dollarn och ordningen var återställd. Granskar vi samtidigt pundets utveckling mot euron, kan konstateras att den historiska följsamheten är betydligt sämre. Det är alltså dollarn som styr. 

Brexit knäckte

Därför är utvecklingen sedan Brexitomröstningen den 23 juni ganska unik. Mot kronan har pundet rasat med 11 procent, samtidigt som dollarn har stigit med 5 procent. Följaktligen är pundets nedgång mot dollarn ungefär 15 procent. Om pundet hållit en stabil kurs mot dollarn skulle dagens pundpris på 10:70 SEK, egentligen ha varit ungefär 13 SEK. Eftersom även euron har stigit mot kronan efter Brexit är också pundets nedgång mot euron markant.  

Inflationsjusterad kurs

Långsiktiga valutatrender måste dock justeras för skillnader i inflationstakt för att bli användbara. Börjar vi 1994, två år efter att kronan fått flyta fritt, kan konstateras att de brittiska konsumentpriserna stigit drygt 20 procent mer än de svenska. Det borde ha pressat pundet med ungefär lika många procent. Ändå är dagens pundkurs på 10:70 SEK ungefär densamma som snittet under 1994. Likadant med de amerikanska konsumentpriserna. De har stigit 25 procent mer än de svenska. Ändå är dagens dollarpris på 8:50 SEK klart högre än de 6,50 SEK som var snittet under 1994. Även eurozonen har haft konsumentpriser som stigit mer än de svenska, ungefär 15 procent. Trots det är euron idag dyrare än den var i genomsnitt under 1994, då den låg kring 9:00 SEK. Inflationsjusterar vi valutakurserna kan därför konstateras att pundet och euron är övervärderade mot kronan med ungefär 20 procent, medan dollarn är övervärdera med hela 40 procent mot kronan. Därmed kan vi konstatera att pund och euro är i balans med varandra inflationsmässigt, medan dollarn är klart övervärderad.

Fortsatt fall troligt

Emellertid brukar skräck på de finansiella marknaderna skapa överdrivna fall, varför pundets nedgång mot euron (och kronan) mycket väl kan fortsätta. Ytterligare 5-7 procent skulle i sådana fall vara fullt rimligt, vilket innebär ett fall till en nivå på ungefär 10:00 SEK, en nivå vi underskred på så sent som i mars 2013, då vi nådde en botten på 9:47 SEK. Däremot är pundets utveckling mot dollarn redan idag exceptionellt svag. Emellertid är, som sagt, detta en effekt av en stark dollar mer än ett svagt pund, varför dollarrelationen blir svår att ha som måttstock. Slutsatsen ur ett svenskt perspektiv blir därför att pundet mycket väl kan fortsätta ner ytterligare. En nedgång till 10:00 SEK inte är uteslutet.  


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna:  

Hur mår Kina? 2016-10-07
Om Deutsche Banks problem 2016-10-06

Lastbilar - motstridiga trender 2016-09-29

Deflation i boendet 2016-09-23

Motigt för industrin 2016-09-22

Vad styr FED? 2016-09-13

Fortsatt god global konjunktur 2016-09-06

Småbolag slår rekord 2016-09-02

Vad är en normal räntenivå - 2016-08-24

Vinster Q2: Trenden försvagades mot slutet - 2016-08-17

Vinstprognoser Q2: Bra eller Dåligt? - 2016-07-11

Blir Italien nästa offer? - 2016-07-07

Hög- eller lågkonjunktur - vad blir det? - 2016-07-01

Är Brexit ett nytt Lehman Brothers? - 2016-06-28

Brexit - finns det ljuspunkter - 2016-06-28

Vem tror på Brexit? - 2016-06-20

Börsfallet svårförklarligt 2016-06-17

Vart är Kina på väg 2016-06-13

USA - in i väggen? -2016-06-07

Ohälsosam snabb tillväxt - 2016-05-31

Introducebolagen slår index 2016-05-20

Positiv slutspurt på rapportperioden 2016-05-13
Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02
Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18
Är oljebotten nådd? - 2016-03-11
Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04
Småbolag växer snabbare - 2016-02-26
Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10