UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Positiv slutspurt på rapportperioden

16:15 / 13 maj 2016 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker 

Positiv slutspurt på rapportperioden

Länge såg det ut som att första kvartalet skulle sluta med ett vinstfall, men så kom en del bolag med kraftiga vinstlyft och bilden blev genast mer positiv.

Förbättrad vinsttillväxt

När i stort sett samtliga storbolag lämnat rapport har den totala vinsttillväxten i årstakt ökat till 2-3 procent, från att länge visa ett vinstfall på lika mycket. Ungefär 60 procent av bolagen redovisar tillväxt. Som vanligt påverkar enstaka bolag utvecklingen. Exkluderar vi de tre bolag med extremt stora vinstlyft (Lundin Petroleum, Sandvik, Skanska) respektive vinstfall (Nordea, SEB, H&M) blev uppgången hela 8 procent. Uppenbarligen var det fler extremt svaga bolag, än extremt starka.

Prognosutfallet fortsatt positivt

Prognosutfallet har genomgående under hela rapportperioden varit positiv, vilket även gällde avslutning. Utfallet överträffade prognoserna med 1,8 procent, samtidigt som 56 procent av bolagen låg över. Justerar vi på samma sätt som ovan för bolag som varit extremt bra (Volvo, Skanska, Lundin Mining) respektive dåliga (Ericsson, Peab, Meda) ökar utfallet mot prognos till 2,7 procent. 

Försäljningen en besvikelse

Försäljningsutfallet fortsatte dock att vara en besvikelse ända in till slutet. I förhållande till föregående år gick försäljningen ner med 2,2 procent och i förhållande till prognos var utfallet minus 1,6 procent. Även denna svaga försäljnings trend har varit genomgående under hela rapportperioden.

Slutsats - godkänt, men...

Slutomdömet om rapportperioden blir godkänt, men den svag försäljningen är ett orosmoment. Avtagande positiva valutaeffekter kan nog förklara en del, men inte allt. Nedgången kan tyda på att efterfrågan är svagare än vad konjunkturstatistiken anger. 


Introduce aktieanalysChefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Nedan ser du de senast utgivna artiklarna. 

Börsens valutaeffekter oriar 2016-05-09
Utmanande börsvärdering 2016-05-02

Bankerna drar ner utvecklingen 2016-04-29
Varning för inflation - 2016-04-27
Stigande vinster, men dämpad tillväxt - 2016-04-21
Lågt ställda vinstförväntningar - 2016-04-12
Inköpschefer allt gladare - 2016-04-04
Går omvärlden dåligt? - 2016-03-30
Vad styr dollarkursen? - 2016-03-18

Är oljebotten nådd? - 2016-03-11

Vinsttillväxten har återvänt - 2016-03-04

Småbolag växer snabbare - 2016-02-26

Konjunkturen lyfter i eurozonen - 2016-02-19
Börsens värdering - 2016-02-12
Börsen och rapporterna - 2016-02-10