UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Starka vinstförväntningar

13:09 / 27 mars 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Starka vinstförväntningar

Analytikerna räknar med ännu ett kvartal med stigande vinster

Tydlig vinstökning

På torsdag inleder H&M floden av rapporter för det första kvartalet. Även om H&M ligger före de övriga (bokslut en månad tidigare än de flesta andra), har SME sammanställt ett hundratal bolags prognoser för det första kvartalet. Den samlade vinstsumman beräknas stiga med 9 procent, om SEB goodwillnedskrivning förra året elimineras ur jämförelsen. 

Ericsson sänker

Nordea, Boliden och SEB beräknas bidra med störst vinstökningar i kronor räknat, medan framförallt Ericsson beräknas bidra med en markant nedgång. Därefter kommer Skanska och just H&M. I det senare fallet beräknas vinsten gå ner med 15 procent, även om vinstprognosen för helåret i SME visar på en ökning. Justerar vi för dessa sex extrembolag, beräknas vinsterna ha stigit något mer, 11 procent i årstakt.

Stark underliggande trend

Granskar vi medianvärdet för gruppen kan konstateras att det landar på hela 12 procent, samtidigt som tre av fyra bolag väntas öka vinsten, vilket är något bättre än tidigare. Det visar en mycket stark trend för hela populationen, vilket är mer positivt än tidigare. Medianvärdet är en mer stabil indikator på den underliggande vinsttrenden.   


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Vad följer efter Brexit? 20170323
Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016