UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om hönan och ägget

09:50 / 6 mars 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Om hönan och ägget

Är det ISM som drar S&P index uppåt eller är det tvärtom?

Konjunkturoptimism

Den senaste halvåret har kännetecknats av konjunkturoptimism. Inte bara är det förhoppningarna kring den amerikanske presidentens stimulanspaket som gynnat aktier, utan även det amerikanska inköpschefsindexet ISM, som stigit markant. ISM är ett av världens mest bevakade konjunkturindikatorer och har funnits sedan 1955. Frågan måste dock ställas, om det är ISM som styr börsen eller tvärtom. Eftersom ISM är en intervjuundersökning, som även väger in prognoser, vore det ganska naturligt om en stigande börs också påverkar svaren i positiv riktning. 

Vem styr vem?

Granskar vi börsutvecklingen de senaste 17 åren kan konstateras att det är vanligare att ISM följer efter en stigande amerikanska börs, hellre än att börsen följer ISM. Bara under återhämtningen efter IT-kraschen 2002 har ISM legat före i en uppgång. Däremot har börsen legat klart före ISM i den senaste uppgångstrenden från 2013. Vid ytterligare ett tillfälle har ISM gått före börsen, men då indikerat en nedgång. Det var 2006-2007 då börsen firade triumfer medan inköpscheferna var svårflörtade. Vid övriga nedgångsfaser har börskurser och ISM gått hand i hand. Slutsatsen blir därför liknande den om hönan eller ägget - det är inte självklart att hönan ISM kommer före ägget S&P. Men alla räknar med det... 


 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Oroande historik 20170303
Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016