UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce - Indikatorer

09:47 / 21 november 2017 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den tredje artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys. Föregående artikel behandlade trender och medelvärden. Denna artikel kommer vidare gå in på olika indikatorer

Indikatorer

Inom teknisk analys är det vanligt att man tillämpas diverse matematiska indikatorer som ett komplement till den visuella analysen av prisgrafen. Denna artikel kommer kort att beskriva de vanligaste indikatorerna samt hur de kan användas för att härleda slutsatser ifrån. 

RSI – Relative Strength Index
En av de mest tillämpade indikatorerna inom den tekniska analysen är RSI. Indikatorn är en så kallad momentumindikator, som är baserad på en jämförelse med den genomsnittliga uppgången under uppgångsdagar gentemot den genomsnittliga nedgången under nedgångsdagar för en given period. Följaktligen går det att analysera styrkan i den senaste tidens momentum. Ofta tillämpas 14 dagar som riktlinje vid analys av ett dagsdiagram, där noteringar över 50 indikerar ett positivt momentum, respektive noteringar under 50 att momentumet är negativt.

Det går även att använda indikatorn för att avgöra om en aktie är överköpt alternativt översåld. Vedertaget är klassificera aktien som överköpt vid noteringar över 70. Under 30 indikerar å andra sidan att aktien är översåld. Ibland appliceras även nivåerna 80 och 20 i analysen, vilket leder till ett snävare klassificeringskriterium.

Ett annat användningsområde för RSI-indikatorn är att utröna divergens. Begreppet innebär att det finns skiljaktigheter i aktiekursens riktning mot RSI-indikatorns riktning. Om man som observatör noterar att RSI-indikatorn stiger, samtidigt som aktiekursen faller, tillskriver den tekniska analysen diskrepansen som positiv divergens. Företeelsen innebär att hastigheten i kursfallet har avtagit. Således kan en uppåtrekyl vara aktuellt. Motsvarande benämning för stigande aktiekurs och fallande RSI-värden tillskrivs som negativ divergens, vilket innebär att en rekyl nedåt kan vara stundande.

Stochastic
Indikatorn används, likt RSI, för att avgöra när en aktie är överköpt alternativt översåld, men skapas istället genom en jämförelse av en akties stängningskurs med den högsta respektive lägsta noterade kursen under vald tidsperiod. Det vanligaste är att använda 14 dagar som tidsperiod för indikatorn, samt värdet 80 och 20 som övre respektive lägre gräns. Utöver detta värdet består indikatorn dessutom av ett glidande medelvärde. Genom att medelvärdet korsar det stochastiska värdet signaleras positiva/negativa tecken. Sker korsningen i anslutning till att stochastic testat av nivåer över 80 tolkas det negativt. En likartad korsning som äger rum från nivåer under 20 tolkas å andra sidan positivt.

Vi kan se ett tydligt exempel på en positiv korsning i nedanstående graf. Där noterade stochastic nivåer under 20 innan korsningen, varvid aktiekursen steg med över 100% den efterföljande månaden.

 

Precis som i all teknisk analys kommer det att finnas falska signaler. Ovanstående graf går även att använda för att exemplifiera detta. I mitten av september kunde en negativ korsning observeras i stochastic (notering över 80). Följaktligen fanns det tecken på en negativ kursutveckling den efterkommande tiden, men istället fortgick kursuppgången. Man bör alltså som teknisk analytiker ha i åtanke att en signal inte är en garanti för framtiden, utan endast är en indikation på vad som kan inträffa. 

OBV – On Balance Volume
Med utgångspunkt i att omsättningsvolym är den drivande kraften av priset gavs upphov till OBV-indikatorns uppkomst. OBV är en momentumindikator med anor från 1963, utvecklad av Joseph Granville, som mäter kursförändringar med beaktning av omsättningsvolymen. Värdet räknas ut genom att kumulativt addera omsättningsvolymen vid dagar då kursen stiger och subtrahera volymen de dagar då kursen faller. Precis som RSI går verktyget att tillämpas för att bekräfta rådande kurstrender alternativt för att utröna divergenser. Ett exempel kan vara då kursen faller samtidigt som OBV-indikatorn stiger (divergens), vilket är ett tecken på att aktiekursen kan stå inför en upprevidering. 

Tanken är att när stora aktörer, som fond- och pensionsbolag, köper utan att priset rör sig uppåt kommer till slut säljarna att försvinna vilket föranleder till en prisuppgång. Orsaken är att säljarna ofta är småsparare som inte säljer tillräckligt stor volym för att hålla nere priset (dvs stå emot köptrycket från de större köparna). Motsvarande mekanism inträffar då de större aktörerna istället agerar som säljare, men till skillnad från tidigare exempel är det nu småspararna som står för köpvolymen. 

Nedan ges ett exempel på när OBV-indikatorn bebehålls på höga nivåer samtidigt som kursen faller (positiv divergens).

 

Nästa vecka kommer vi att gå igenom den italienska matematikern Fibonaccis tillskott till den tekniska analysen.


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com
 


Tidigare utgivna artiklar

TA-skola på Introduce - Trender, medelvärden & kanaler
Aktiechart, stöd & motstånd