UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Om börsfallet i USA

08:46 / 6 februari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

På en vecka raderades hela årets uppgång i S&P ut. Hur allvarligt är läget?

Stor dramatik

Måndagens fall i S&P index på 4,1 procent är mycket kraftigt i ett historiskt perspektiv. Granskar vi alla kursfall sedan början av 2005, kan konstateras att måndagsfallet var det 25:e allvarligaste. Granskar vi nedgången de senaste två börsdagarna på 6,1 procent, kan konstateras att det kvalificerar som det 17:e allvarligaste. Nedgången de senaste sex dagarna på 7,8 procent, som alltså sopade bort hela årets uppgång, hamnar dock på plats 34, vilket är högt, men en bit från topplaceringarna på dagsbasis. Totalt sett är alltså de senaste dagarnas nedgång i toppklass. Detta är stor dramatik. 

Stoppar det nu?

Om vi analyserar de kortsiktiga trenderna i S&P, kallat momentum, kan konstateras att den uppgång vi sett sedan oktober 2017 är mycket kraftig. Uppgångstakten fick en extra skjuts i december av skattereformen, som avser att sänka bolagens skattesats från 35 till 21 procent. Teoretiskt innebär det en ökning av vinstnivån med 20 procent, vilket bidrog till den nästan hysteriska kursuppgången i början av 2018. Vårt momentumindex, som i normalfallet pendlar mellan 0,90 (svagt) och 1,10 (starkt) gick upp och toppade på hela 1,13 gånger. Det innebar att den aktuella kursen i S&P låg 13 procent över sitt rullande 200-dagars medelvärde. Det var mot bakgrund av denna starka utvecklingen det vara dags för en rekyl. Hittills är den alltså 7,8 procent från toppen och momentumindikatorn visar att nedgången kan bli ytterligare 2-3 procent. Därefter borde det dock ta stopp. Det är den ljusa analysen.

Den mörka analysen

Den mörka innebär att placerarna börjar värdera S&P index med normala räntor och inflationstal. Då fallhöjden kraftigare. Granskar vi det normala p/e-talet för prognostiserade vinster i S&P, pendlar det mellan 12 och 15 gånger vinsten. Från 2015 har emellertid värderingen legat klart över och de senaste månaderna har den pressats upp till nivåer som är väsentligt högre än normalt. Eftersom den viktiga tioåriga statsobligationsräntan kommit upp på långsiktigt ganska normala nivåer, samtidigt som inflationstakten under lång tid legat nära centralbankens mål om två procent, har placerare börjat värdera ner vinsterna i börsbolagen. Om vi skall ner till det normala övre värderingsintervallet kring 15 gånger vinstprognosen, finns det en ytterligare fallhöjd på ungefär tio procent.

Ännu mörkare

Lägger vi därtill in inflationstakten i bilden finns det ytterligare fallhöjd. Vår analys visar dagens aktuella p/e-tal på 18 gånger vinsten för S&P-bolagen, borde snarare ligga kring 14 gånger, om utgångspunkten är dagens inflationstrend. Historiskt har nämligen en S&P-värdering kring 14 balanserat med en tvåprocentig inflationstakt. För att komma ner till den värderingen måste dock kurserna gå ner ytterligare 15-20 procent från dagens nivå. Då börjar det lukta panik.

Och slutsatsen..?

Slutsatsen om den näraliggande kursutvecklingen blir alltså mycket osäker. Det borde finnas en god möjlighet att kursfallet stoppar efter ytterligare fall om 2-3 procent. För detta talar momentumanalysen. Värsta scenariot, med kopplingen till inflationen framstår som överdrivet negativ, medan det utan tvekan kan falla ytterligare 10 procent och då balansera med ränteläget i USA.


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar