UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce - Elliott Wave Theory

09:34 / 5 januari 2018 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den femte artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys. Föregående artikel behandlade Fibonaccis talserie. Denna artikel kommer vidare gå in på Elliott Wave Theory, gällande vågsekvenser.

Elliott Wave Theory

Bakgrund
Ralph Nelson Elliott var en amerikansk revisor och författare, vars verk har haft ett signifikant inflytande i den tekniska analysen. I slutet av 1920-talet, då han studerade aktiemarknaden, fann han ett intressant beteende – aktierna tenderade att röra sig i repetitiva cykler. Grundsynen är att psykologin hos den aggregerade gruppen av köpare och säljare har en benägenhet för att vara likartad oavsett vilken aktie som betraktas. Elliott menade på att dessa repetitiva cykler ofta rörde sig i olika steg, så kallade vågor. Antingen skedde vågorna i tre steg (korrigeringfas), som kunde observeras vid en trendvändning, eller så rörde sig vågorna i en fem-fas-sekvens, vilket inträffade då aktien rörde sig i samma riktning som trenden. Följaktligen kunde rörelsen ske både i en uppåtgående som i en nedåtgående trend. Nedan exemplifieras de olika vågorna.

 

Regler
Ibland kan det vara svårt att avgöra om aktien befinner sig i en vågsekvens eller inte, men för att klarlägga en identifikationsteknik har tre stycken regler formats:

  • Botten (toppen) i våg två får aldrig vara lägre (högre) än starten i våg ett.
  • Botten (toppen) i våg fyra får aldrig vara lägre (högre) än toppen (botten) i våg ett.
  • Våg tre får aldrig vara den kortaste vågen, men är nödvändigtvis inte den längsta (trots dess benägenhet för det).

Tidsperspektiv
Vågorna kan observeras oavsett tidsperspektiv. De kan alltså förekomma i både ett dagsdiagram tillika ett månadsdiagram. Därtill kan det finnas flera vågsekvenser i respektive vågsekvens. Följaktligen kan det, i en stor femvågsekvens, påträffas ytterligare femvågssekvenser i varje enskild våg. I följande dagsdiagram för Boule Diagnostics kan vi utläsa fem stycken vågor i en uppåtgående trend. 

 

Därutöver kan vi i nedanstående graf skönja en potentiellt avslutande femte våg i HMS Networks. Tidsperspektivet i diagrammet motsvarar handel på månadsbasis. Värt att notera är att den senaste tidens rekylering, från aktiens topp på 146,00 kr till dagsaktuella 127,80 kr, mycket väl enbart skulle kunna vara ett "hack" i den femte vågen. Det är då möjligt att vågen och dess uppgång kan fortgå. 

 

Nästa artkel kommer handla om olika reversaler och fortsättningsformationer. 


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com
 


Tidigare utgivna artiklar

Fibonacci
Indikatorer

Trender, medelvärden & kanaler

Aktiechart, stöd & motstånd