UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce - Fibonacci

16:19 / 28 november 2017 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den fjärde artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys. Föregående artikel behandlade indikatorer. Denna artikel kommer vidare gå in på Fibonaccis talserie

Fibonaccis talserie

Bakgrund
Talserien härrör från Leonardo Fibonacci (1180 – 1250), en italiensk matematiker som upptäckte ett intressant samband när han undersökte förökningstakten hos kaniner. Sambandet består av ett gyllene snitt (1,618…) som uppkommer då man dividerar två följande tal i en viss talserien med varandra. Denna talserie är uppbyggd på adderandet ett föregående tal med det innevarande talet. Detta exemplifieras genom följande; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… Det är alltså kvotvärdet mellan dessa tal som går mot 1,618.

Förekomst
Det gyllene snittet kan i flera hänseenden observeras i naturen, men förekommer ofta även i konst och arkitektur. Därtill är den tekniska analysen ett annat område som sambandet kan tillämpas för att dra slutsatser ifrån. Här nyttjas det främst för att fastställa olika stöd- och motståndsnivåer. Totalt har detta frambringat fyra stycken olika välanvända verktyg, nämligen Fibonaccis; Retracements, Time Zones, Arcs & Fans. Vi kommer emellertid att koncentrera oss på den förstnämnda då det är den mest frekvent använda.  

Fibonacci Retracements

Aktier tenderar att trenda i olika riktningar. Precis som vi i tidigare artiklar klartgjort kan trenden vara uppgående, stigande eller neutral (sidledes). Dessa trender har samtidigt en benägenhet att innehålla rekyler, både stora som små, och inte sällan sker rekylerna till just olika fibonaccinivåer. De vanligaste nivåerna är 61,8%, 50%, 38,2% samt 27,2%, men det är även vanligt att 127,2% och 161,8% dyker upp i den tekniska analytikerns arsenal. Procentsatserna medför i sin tur olika prisnivåer, vilka räknas ut genom att mäta från trendens start till dess slut med en skala från 0 till 100%. Vi kan nedan se exempel på dessa tendenser i dagsgrafen för Lammhults Design Group. Här inträffade en tydlig uppåtrekyl till FIB-61,8% nivån. Vi kan även se att FIB-38,2% tidigare varit en signifikant prisnivå som aktiekursen testat av. En viktig anmärkning är att Fibonacci-verktyget anger nivåer, vilka motsvarar approximativa priser som inte nödvändigtvis är exakta. Följaktligen kan man med fördel se nivåerna som olika pris-zoner.


127,2 & 161,8%

Vidare är nivåerna 127,2% samt 161,8% gängse förekommande för att utröna nivåer som finns bortom intervallet om 0–100%. För aktier som står inför nya ATH kan detta vara en bra metod för att finna eventuella nästkommande motståndsnivåer. Om vi blickar mot Vitecs efterföljande kursutveckling då nya ATH noterades (nedanstående graf) blev påföljden att kursen, med kirurgisk precision, testade av FIB-161,8%-nivån. Motsvarande användning går att nyttja då kursen står inför nya lägsta nivåer. Här eftersöks å andra sidan potentiella stödnivåer. 

 

Sammantaget är Fibonacci ett utmärkt verktyg för att ta reda på vilka nivåer det kan vara intressant att säkra en vinst. Det kan även vara användbart för information om när man ska ta en position i ett bolag, då utbrott upp igenom motståndsnivåer, som bekant, indikerar fortsatt styrka. Därtill kan det ges signaler om när en negativ kursutveckling framgent kan tänkas initieras, vilket således frambringar avyttring av värdepappret för att undvika potentiella förluster. 

 

Nästa vecka kommer vi att gå över till en annan inflytelserik persons bidrag till den tekniska analysen, nämligen Ralph Nelson Elliot och hans teorier om sekventiella vågrörelser.


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com
 


Tidigare utgivna artiklar

Indikatorer
Trender, medelvärden & kanaler

Aktiechart, stöd & motstånd