UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Fortsatt positiv rapporttrend

10:03 / 3 februari 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Fortsatt positiv rapporttrend

Den positiva rapporttrenden fortsätter, med både vinst- och försäljningstillväxt. Utfallet mot prognos är också positivt.

Vinstökning 7 procent

När bolag motsvarande ungefär två tredjedelar av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att den samlade vinstökningen ligger på 7 procent. Exkluderar vi de tre bolagen med bäst vinstökning (Telia, Nordea, Sandvik), liksom de tre med störst minskning (Ericsson, Assa Abloy, SCA) blir utfallet hela 21 procent. Mediantillväxten är mer dämpad och stannar på 4 procent, samtidigt som 68 procent av bolagen visar vinstökningar. Detta är totalt sett något bättre än tidigare summeringar. 

Prognosutfall +4,8 procent

Granskar vi utvecklingen mot prognos (hämtat från SME) blir slutsatsen fortsatt positiv. Det summerade utfallet ligger 4,8 procent bättre än prognos. Exkluderar vi bolagen i toppen (Astra Zeneca, Nordea, SEB) och i botten (Ericsson, Assa Abloy, Electrolux) krymper det positiva utfallet till 1,9 procent. Slutligen kan konstateras att 53 procent av bolagen slagit analytikernas prognoser, medan medianvärdet landar på 0,0 procent. Detta är ungefär som tidigare. 

Försäljningstillväxt 2,1 procent

Försäljningen visar en bättre utveckling än på flera kvartal och växer med 2,1 procent och mediantillväxten ligger på hela 5,3 procent, samtidigt som 70 procent av bolagen visar försäljningsökningar. Utfallet mot prognos är också positivt, med en pluspost på 2,7 procent, samtidigt som medianvärdet landar på 2,4 procent, med 65 procent av bolagen över prognos. Försäljningsutvecklingen är totalt sett bättre än på flera kvartal.

Slutsats - bra utveckling

Rapportperioden kommer att visa att bolagens vinstutveckling är god och knappast ett hot mot börsutvecklingen. Även om trenden detta kvartal är ungefär i linje med förra kvartalet, kan konstateras att försäljningsutvecklingen är klart mer positiv än tidigare. En liten varning dock för att valutautvecklingen har hjälpt utvecklingen för första gången på flera kvartal. 


Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Bekymmersam trend 20170201
Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Klicka här för att läsa Peters utgivna artiklar under 2016