Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik säljer Horsviks gård till Nyköpings kommun

08:45 / 4 July 2018 Studsvik Press release

Studsvik säljer Horsviks gård till Nyköpings kommun. Fastigheten består av totalt 100 hektar, varav 27 hektar mark (inklusive två öar) och resterande av vatten. På fastigheten finns ett antal byggnader, en liten sandstrand, klippbad, trädgård och betesmarker. Idag är fastigheten ett så kallat Natura 2000-område, ett område med särskilt starka naturvärden. Efter dagens positiva besked i kommunstyrelsen kommer Studsvik och Nyköpings kommun nu att inleda arbetet med avstyckning och fastighetsbildning, ett arbete som beräknas pågå en bit in på hösten 2018. Fastigheten säljs för 14 Mkr.

"Det känns speciellt bra att sälja till Nyköpings kommun. Vi ville att detta fantastiska område skulle komma fler till nytta och att Nyköpings kommun nu vill göra det tillgängligt för allmänheten är helt i linje med våra önskemål på en köpare, säger Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear AB."

"Att kusten och havet är tillgänglig för allmänheten är självklart oerhört viktigt för en kustkommun. Därför är det här ett viktigt beslut för alla Nyköpingsbor," säger Urban Granström, Kommunstyrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear AB, 0155-22 11 53

Pål Jarness, CFO Studsvik AB, 076-002 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 8:45 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/