Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

09:04 / 10 December 2015 Studsvik Press release

Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556501-0997 Studsvik AB
Instrument SE0000653230 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 432 572
Antal rösträtter 432 572
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2015-12-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 381 954
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 381 954
Andel
 - aktier 4,65 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,65 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 381 954
 - andel av rösträtter 4,65 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Daniel Göransson
 - telefon 08-50633189
 - mejl daniel.goransson@nordnet.se
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB har underskridit 5 % av antal utestående röster och aktier till följd av nettosälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/