Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik får avvecklingsuppdrag i Obrigheim

11:01 / 16 April 2007 Studsvik Press release


Studsvik har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett
avvecklingsuppdrag i kärnkraftverket Obrigheim i Tyskland. Kontraktet
som värderas till 2,74 miljoner euro är startpunkten för en rad
avvecklingsuppdrag som väntas ske i Obrigheim.

Studsvik har tecknat en avsiktsförklaring avseende ett
avvecklingsuppdrag i kärnkraftverket Obrigheim i Tyskland. Uppdraget
ger Studsvik entreprenadansvar för nedmontering av samtliga
komponenter och installationer i Obrigheims turbinbyggnad.
Komponenterna skall avlägsnas och de icke-radioaktiva delarna kommer
att säljas som skrot på återvinningsmarknaden. Arbetena påbörjas i
slutet av 2007 och beräknas pågå under ca 18 månader. Uppdragets
totala värde inklusive värdet av försäljningen av återvinningsbar
metall uppgår till 3,5 miljoner euro.

- Studsvik är en långsiktig aktör på den tyska avvecklingsmarknaden,
och ordern från Obrigheim visar att vår erfarenhet och våra
specialiserade tjänster är mycket konkurrenskraftiga, säger Studsviks
koncernchef Magnus Groth.

Ordern kommer efter en period av lägre aktivitet på den tyska
avvecklings-marknaden. Studsvik konkurrerar om ett flertal
avvecklingsuppdrag i Obrigheim och andra kärnkraftverk i Tyskland som
förväntas komma att avgöras under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef, 0155 22 10 86, 0709-67 70 86
Ulf Kannengiesser, Geschäftsführer, +49 7231 58 695 11, +49 173 345
94 31Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering,
Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på Nordiska Börsen, Stockholm, MidCap.