Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Anna-Karin Falk föreslås som ny styrelseledamot i Midsona

08:30 / 2 February 2023 Midsona Press release

Midsona AB (publ) meddelar idag att valberedningen föreslår att Anna-Karin Falk väljs som ny styrelseledamot i Midsona vid årsstämman den 4 maj 2023. Valberedningen föreslår samtidigt omval av Patrik Andersson, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson och Johan Wester. Heli Arantola har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Andersson.

Anna-Karin Falk, född 1967, är Chief Marketing Officer på Euroflorist och är del av bolagets europeiska koncernledning. Hon har tidigare arbetat som strategisk rådgivare åt välkända internationella varumärken med fokus på marknadsföring, innovation, varumärkespositionering och portföljstrategi. Innan dess arbetade Anna-Karin Falk under 15 år inom Unileverkoncernen i flertalet ledande positioner i Sverige och internationellt. Anna-Karin Falk äger 1 654 aktier av serie A samt 6 000 aktier av serie B i Midsona och är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Valberedningen vill tacka Heli Arantola för tiden i styrelsen. Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Valberedningen består av Henrik Munthe, utsedd av Stena Adactum AB, Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder och Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Munthe, valberedningens ordförande

Telefon: +46 704 85 53 73  

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/