Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order gällande e-arkiv som molntjänst värd 1,3 Mkr

14:26 / 11 December 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order gällande e-arkiv som molntjänst värd 1,3 Mkr

Formpipe får order från Specialpedagogiska skolmyndigheten gällande Long-Term
Archive för digitalt långtidsbevarande. Det totala ordervärdet uppgår till 1,3
Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om två år. 

– Vi ser en gradvis ökning av efterfrågan för molntjänster.  För oss som
leverantör är detta positivt, intäkterna är till 100 % repetitiva och vi vet av
erfarenhet att våra kunder investerar långsiktigt i våra produkter och ökar
sitt utnyttjande över tiden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Digitalt långtidsbevarande av dokument och information är ett prioriterat
område för svensk offentlig sektor. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner
och kommunala bolag behöver IT-stöd för att elektroniskt kunna lagra och
återsöka de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen.
I offentlig sektor finns tydliga krav och regler för hur denna information ska
sparas och arkiveras för framtiden. 

– Vi har under en längre tid uppmärksammat ett uppdämt behov att komma igång
med e-arkivlösningar i offentlig sektor, det har tagit längre tid än vi
initialt bedömde men vi börjar nu se tecken på att investeringarna inom området
ökar, avslutar Christian Sundin. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 11 december
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/