Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Cavotec

Cavotec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

11:29 / 12 September 2022 Cavotec Press release

Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 201103-9134 Cavotec SA
Instrument CH0136071542 aktie
Innehavare TomEqt Private
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 290 842
Antal rösträtter 9 290 842
 
Transaktionen
Datum 2022-09-09
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 934 713
 - direkt innehavda rösträtter 9 934 713
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,54 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,54 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,54 % 9 934 713
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,54 % 9 934 713
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 934 713
 - andel av rösträtter 10,54 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/