Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 aktiverar skattemässiga underskottsavdrag med ca 16 Mkr

08:00 / 11 December 2012 Bredband2 Press release

Styrelsen för Bredband2 i Skandinavien AB har beslutat att i årsbokslutet för 2012 aktivera värdet av skattemässiga underskottsavdrag. Åtgärden innebär att resultatet för 2012 på koncernnivå påvekas positivt med ca 16 Mkr.

Bredband2 har i tidigare årsredovisningar pekat på förekomsten av skattemässigt avdragsgilla underskott i koncernen till ett belopp om ca 150 Mkr och redogjort för den positiva skatteeffekten av underskotten. Styrelsens beslut innebär att värdet av skattepåverkan av underskottsavdragen resultatförs och redovisas som en tillgång i balansräkningen. En konsekvens av åtgärden är att resultatet fr.o.m. 2013 i redovisningen kommer att belastas med schablonmässig bolagsskatt.

Bredband2 redovisar nu ett stabilt och uthålligt positivt resultat, säger Daniel Krook, VD i Bredband2. Mot den bakgrunden är det naturligt att vi synliggör värdet av våra underskottsavdrag även i balansräkningen. Styrelsen har därför beslutat att aktivera värdet av de tillgängliga underskottsavdragen i årsbokslutet för 2012.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/bredband2-aktiverar-skattemassiga-underskottsavdrag-med-ca-16-mkr,c9347775

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9347775/75941.pdf

Show as PDF