Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bredband2: Bokslutskommuniké 2023

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 580 (1 531) Mkr för 2023. Resultatet EBIT uppgår till 120 (95) Mkr. EBIT har förbättrats med 26,5 % jä...

09:00 / 7 Feb Bredband2 Press release

Bredband2s förvärv godkänt av ISP

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, har beslutat att inte vidta några åtgärder i anledning av Bredband2:s förvärv av Stockholms Stadsnät ...

09:00 / 16 Jan Bredband2 Press release