Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Bredband2: Flaggningsmeddelande

Efter många år som CFO på Bredband2 i Skandinavien AB (publ) planerar Claes Fägersten som fyller 63 år under hösten, för en övergång till ett fria...

17:00 / 19 May Bredband2 Press release

Bredband2: Delårsrapport januari - mars 2022

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 383,4 (377,0) Mkr för första kvartalet. Resultatet EBITDA uppgår till 63,0 (47,3) Mkr.
Första kvart...

08:59 / 11 May Bredband2 Press release

Bredband2: Kommuniké från årsstämma

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), org.nr 556346-9062, som genomfördes den 23 mars 2022 fattade följande beslut:
1. Fastställel...

15:30 / 23 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Årsredovisning 2021

Bredband2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/ra...

09:00 / 2 Mar Bredband2 Press release

Bredband2: Bokslutskommuniké 2021

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1 512 (788) Mkr för 2021. Resultatet EBITDA uppgår till 220 (115) Mkr. Styrelsen föreslår att årsstämman...

08:53 / 10 Feb Bredband2 Press release