Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport, januari - september 2012

14:36 / 29 October 2012 Bredband2 Press release

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 167 miljoner kronor för nio månader 2012. Rörelseresultatet blev en vinst med 8,6 miljoner kronor.

Tredje kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (50,5) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,9 (2,4) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (2,1) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,01 (0,00) kr

Periodens nio månader i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 167,0 (147,2) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,6 (4,9) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 7,6 (3,3) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,01 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/delarsrapport--januari---september-2012,c9327586

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9327586/61085.pdf

Show as PDF