Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 tecknar avtal med Open Universe

08:36 / 24 October 2012 Bredband2 Press release

Bredband2 har tecknat ett rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja Bredband2:s utbud av bredbandstjänster.

"Telenors satsning på öppna nät är välkommen och Open Universe kommer att bli en viktig strategisk partner. Svenskarna gynnas av en fortsatt konkurrensutsatt svensk fibermarknad med lika villkor för alla. Vi rustar för stark tillväxt i de öppna stadsnäten och Open Universe har en tydlig affärsmodell som möjliggör ett starkt slutkundserbjudande", säger Mikael Johansson, stadsnätsansvarig på Bredband2.

"Avtalet med Bredband2 är ett viktigt steg i arbetet med att erbjuda marknaden en neutral kommunikationsoperatör i de öppna fibernäten och att säkra slutkundernas tillgång till avancerade bredbandstjänster", säger Seth Ryding, chef för Open Universe.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60 Mikael Johansson, Stadsnätsansvarig, Bredband2 AB +46 (0) 70 990 51 53

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bredband2/r/bredband2-tecknar-avtal-med-open-universe,c9323635

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/2186/9323635/58574.pdf

Show as PDF