Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsredovisning 2021

09:15 / 24 March 2022 SinterCast Press release

  • SinterCast årsredovisning 2021 publicerad
  • Årsmöte 2022 kommer att hållas tisdagen den 17 maj 2022

[Stockholm, 24 mars 2022] – Årsredovisningen för 2021 – i engelsk och svensk version – har godkänts av styrelsen för SinterCast. Årsredovisningen 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format och XBRL-format (endast svensk version) på www.sintercast.com. Årsredovisning 2021 publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). Formatet för rapporten är Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). I enlighet med kraven i ESEF har de primära finansiella rapporterna försetts med XBRL-taggar. Årsredovisningen innehåller Vd-ord, förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.

Årsstämman 2022 för SinterCast AB (publ) kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 17 maj 2022. Förberedelser kommer att göras för det fall att årsstämman måste hållas virtuellt med anledning av Covid-restriktioner.

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

Denna information är sådan information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2022 kl. 09:15 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/