Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

14:14 / 19 November 2019 SinterCast Press release

Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556233-6494 SinterCast Aktiebolag
Instrument SE0000950982 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 706 497
Antal rösträtter 706 497
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-11-18
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 709 863
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 709 863
Andel
 - aktier 10,01 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,01 % 709 863
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,01 % 709 863
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 709 506
 - andel av rösträtter 10,01 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 357
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 709 863
 - andel av rösträtter 10,01 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Niklas Matses
 - telefon +46733854156
 - mejl niklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier och röster tillföljd av nettoköp i SinterCast AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/