Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tecknar ramavtal med Västra Götalandsregionen

08:00 / 4 April 2016 Proact Press release

Proact har valts ut som leverantör i Västra Götalandsregionens upphandling av datalagring. 

Proact tecknar ramavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) om leverans av lagringslösningar för datacenter-miljö. I upphandlingen som nu slutförts har Proact lämnat anbud på lösningar med produkter från EMC och Hitachi Data Systems, samt konsulttjänster genom företagets egna specialister inom datacenter.

Ramavtalet gäller fram till utgången av oktober 2017, med möjlighet till två års förlängning. VGR uppskattar värdet av ramavtalet till upp till 80 mkr under perioden. Även regionens kollektivtrafikföretag Västtrafik har deltagit i upphandlingen och har möjlighet att teckna avtal. Leveranser sker efter avrop med förnyad konkurrensutsättning.

- Det är glädjande att Proacts erbjudande visat sig så starkt i en hårt konkurrensutsatt upphandling. Vi har ett väl förberett kundteam som nu ser fram emot att hjälpa Västra Götalandsregionen att utveckla IT-stödet till alla deras verksamheter genom en flexibel och effektiv infrastruktur, säger Lena Eskilsson, VD på Proact i Sverige.

- Vi är också angelägna om att fullfölja det fina samarbetet med våra partners i samband upphandlingen, vilket gjort det möjligt att forma vårt gemensamma erbjudande till ett vinnande anbud.

Proact har ett starkt engagemang för offentliga verksamheter i deras arbete med att utveckla IT-stödet och förnya datacenter-miljöer i riktning mot molnet. Bland övriga offentliga kunder som nyligen valt Proact finns till exempel Lunds Universitet, Vattenfall, Båstads kommun och skatteverket i Norge.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 740 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/