Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact virtualiserar Cinnobers testmiljö för nya börssystem

08:56 / 3 December 2008 Proact Press release

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har levererat en VMware-baserad serverplattform till Cinnober Financial Technology. Den gör det möjligt för Cinnober att utföra funktionstester av sina IT-baserade börssystem på en virtuell plattform.

På Cinnober arbetar 140 utvecklare med att utveckla börssystem. Systemen man utvecklar måste testköras kontinuerligt för att säkerställa att de fungerar som de ska. Ett av målen med testerna är att få minsta möjliga fördröjning i börshandeln, från orderläggning till transaktion. Dessa funktionstester ställer stora krav på IT-infrastrukturen.

Cinnobers olika projekt har varierande kapacitetsbehov under projekttiden. Med hjälp av den nya serverplattformen kan Cinnober utjämna resursanvändningen och samtidig sänka elförbrukningen tack vare att antalet fysiska servrar minskas.

– Våra utvecklare bygger börssystem för olika kunders specifika plattformar och måste kunna testköra dem vid olika tillfällen. Med Proacts hjälp har vi nu skapat en flexibel testmiljö där vi tilldelar de olika projekten kapacitet efter behov, man skulle kunna säga att vi har processorkraft och minne på kran. På det här sättet sparar vi tid och utnyttjar också vår hårdvara på bästa sätt, där med minskar vi även "Time-to-market" för våra kunder, säger Peter Lindvall, driftsansvarig på Cinnober.

Proact har designat den nya serverplattformen som baseras på en virtualiseringslösning från VMware. I den nya testmiljön kan Cinnober använda över 100 virtuella servrar, med olika operativsystem, samtidigt. Det här gör att resurserna kan styras om snabbt vid behov så att de kan delas mellan de olika utvecklingsprojekten.

– Cinnober är ett lysande exempel på att företag har mycket att vinna på virtualisering. Fördelarna är många, exempelvis bättre kapacitetsutnyttjande och ett minskat antal fysiska servrar som ger reducerad elförbrukning, säger Peter Javestad, vice vd på Proact.

Proact har sedan tidigare ansvar för Cinnobers lagrings- och backupmiljö. Systemet är helt diskbaserat och all data speglas mot en sajt på en annan geografisk plats, vilket gör att säkerheten blir betydligt högre. Det innebär också att risken för driftsavbrott minimeras, eftersom systemet fungerar från fjärrsajten. Även en omfattande system-recovery är enkel och snabb att genomföra. Tack vare den nya virtualiserade testmiljön kommer diskutnyttjandet att minska avsevärt då endast förändringar av data lagras.


Ytterligare information Peter Lindvall, driftsansvarig Cinnober, tel: 070-550 9418, e-post: peter.lindvall@cinnober.com Peter Javestad, vice vd Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 315 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.