Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Air Berlin beställer utvärdering av Zonal Drying TM System från CTT Systems

15:11 / 21 December 2001 CTT Systems Press release

AIR BERLIN BESTÄLLER UTVÄRDERING AV ZONAL DRYING TM SYSTEM FRÅN CTT SYSTEMS. Den tysklandbaserade Charteroperatören Air Berlin har beställt utvärdering av Zonal Drying TM System i ett B737-800 flygplan. Air Berlin har option att, efter genomförd utvärdering, utrusta sina resterande 29 B737-800 flygplan med Zonal Drying TM System. Leverans av systemet kommer att ske under andra kvartalet 2002. - "Denna beställning bekräftar ånyo behovet hos charteroperatörer av vårt avfuktningssystem, säger CTT Systems VD Torbjörn Johansson. Man flyger ofta över 4 timmar och med maximal passagerarkapacitet vilket skapar kondensproblem. Kondensproblem som vårt avfuktningssystem eliminerar elegant" avslutarTorbjörn Johansson. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Gunnar Nilsson VD Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: gunnar.nilsson@ctt.se torbjorn.johansson@ctt.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01080/bit0001.pdf

Show as PDF