Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Bredband2 har 80 105 bredbandskunder

11:51 / 15 July 2009 Bredband2 Press release

Antalet bredbandskunder i öppna nät har minskat något under andra kvartalet. Den viktigaste anledningen till detta är att vi genomfört en del administrativa förändringar:

• Tydligare hantering av dåliga betalare (1 276 kunder stängs av) • Höjda priser på lågmarginaltjänster • Enhetliga administrativa avgifter - för Adamokunder har avgifterna anpassats till samma nivå som i Bredband2 • Säsongseffekt av studentabonnemang (1 153 kunder avslutade tjänsten)

De sedan tidigare planerade förändringarna genomfördes under andra kvartalet och stärker resultatet samt förbättrar kassaflödet trots att antalet kunder minskar. Effekten av detta kommer att synas först i tredje kvartalet.

Vår satsning på att utöka kundkretsen fortsätter med oförminskad styrka.

Bredband2 har per den 30/6-2009 totalt 80 105 unika bredbandskunder.

Bredbandskunderna fördelar sig med 64 208 i öppna stadsnät, 14 309 (varav orderbok 2 151) i exklusiva nät och 1 588 företag.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2.Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=998486

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=998487

Show as PDF