Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom förvärvar D & W Teknik AB.

13:55 / 22 June 2005 Bredband2 Press release

Bredbandsoperatören Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på AktieTorget, har tecknat avtal om förvärv av D & W Teknik AB. D & W grundades 1989 och är en helhetsleverantör av kommunikationsnät – D & W projekterar, installerar, driftsätter och servar nätverk och infrastruktur för kommunikation. Exempel på kunder är, större operatörer, kommuner, stadsnät, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bolaget är baserat i Stockholm och finns även representerat i Göteborg. Bolaget omsätter 2004 ca 29 Mkr med en vinst på ca 0,7 Mkr. Förvärvet kommer att ske med egna aktier med en utspädning på mindre än 8 %.

”Detta förvärv är för oss ett sätt att snabba upp expansionstakten i Stockholm, vi kommer nu även att titta på nästa etablering som kommer att ske i Göteborg”, säger Jöns Petter Lidström, Verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ). ”Vi ser samtidigt att i takt med den ökande efterfrågan på SkyCom:s nät och tjänster ger denna affär oss en möjlighet att säkerställa högkvalitativa installationer av bredband. D & W har installerat över 200 000 uppkopplingar och besitter ett mycket stort och värdefullt nationellt kontaktnät”, fortsätter, Jöns Petter Lidström.

Per Meurling, styrelseordförande D & W, ”genom denna strukturaffär får vi en utmärkt plattform för att ytterligare befästa vår ställning på marknaden samt att tillgodose den starka efterfrågan på våra tjänster. Vi ser även stora möjligheter att utveckla vår produktportfölj samt skapa omfattande synergier inom koncernen".

För ytterligare information, vänligen kontakta Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ). Mobiltelefon: 070-699 75 57, tfn: 090-14 93 30, e-post: Besök gärna: www.skycom.se

Om SkyCom SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. SkyComs tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 5 000 st aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ)(SKYC) är noterade på AktieTorget. www.aktietorget.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=389583

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=389584

Show as PDF