Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

12:41 / 26 August 2020 Nolato Press release

Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556080-4592 Nolato Aktiebolag
Instrument SE0000109811 A aktier
Innehavare Jerker Jorlén
 
Före transaktionen
Antal aktier 390 400
Antal rösträtter 3 036 400
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2020-08-25
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 270 400
 - direkt innehavda rösträtter 1 836 400
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 1,01726 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,57166 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,57166 % 270 400
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,57166 % 270 400
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 836 400
 - andel av rösträtter 3,57166 %
 
Kommentar
Changes due to: "Gåva av 120 000 st A aktier".
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/