Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco har nu fullföljt förvärvet av Alcadon

08:30 / 15 October 2012 DistIT Press release

Som tidigare informerats om den 12 oktober 2012 så godkände MRVs bolagsstämma den 11 oktober försäljningen av dotterbolaget Alcadon i enlighet med det överlåtelseavtal som undertecknades med Deltaco den 12 september 2012. Parterna har därför nu slutfört affären.

80 procent av Alcadon kommer att konsolideras per den 1 oktober 2012 och därefter kommer ytterligare 20 % att konsolideras per den 1 januari 2016. Ledningen i Alcadon kommer genom avtal under de första åren erhålla en 20 procents minoritetsandel i Alcadon. Deltaco kommer att förvärva minoritetsandelen för en köpeskilling som baseras på resultatutvecklingen i Alcadon under den kommande treårsperioden, vartefter Alcadon kommer att konsolideras till 100 procent. Deltaco betalar totalt ett pris, inklusive transaktionskostnader, motsvarande en multipel om ca 4 gånger Alcadons rörelseresultat.

Efter avskiljandet från MRV, beräknas Alcadon under den kommande tolvmånadersperioden ha en årsomsättning om ca 180 Mkr och ett rörelseresultat om ca 13 Mkr, räknat före synergier med Deltaco. Vinsten per aktie i Deltaco-koncernen beräknas till följd av förvärvet öka med cirka 50 öre under 2013. Koncernens soliditet beräknas minska från 68 till 58 procent till följd av förvärvet som finansieras med befintlig kassa samt nyupptagna banklån.

Alcadon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos dotterbolag SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat inköp. Deltacos styrelse och ledning bedömer att ytterligare möjligheter till förvärv kommer att ges under kommande år och ser fortsatt detta som en central del i att öka aktieägarvärdet i Deltaco.

- Jag är mycket glad över det här förvärvet och ser det som en strategiskt viktig satsning. Med både SweDeltaco AB och Alcadon AB som dotterbolag får Deltaco AB-gruppen en betydande roll som distributör av IT-infrastruktur, installation och nätverk till B2B- marknaden. Det här segmentet är i dag stabilare och visar bättre lönsamhet än retailsegmentet. De två företagens historik visar likheter när det gäller sunda affärer och stabil vinst. Det känns lovande att vi har det gemensamt, säger Siamak Alian, VD för Deltaco AB.

- Att återigen få en svensk ägare är något som vi på Alcadon AB ser fram emot. Deltaco och Alcadon har mycket gemensamt och snarlika bakgrunder som företag, men samtidigt riktar vi oss mot olika kundsegment - vilket blir en av styrkorna i kombinationen av våra företag. Alcadon kommer att fortsätta vara MRV Communications distributör i Norden och vi kommer i stort sett att jobba med samma beprövade varumärken som i dag och komplettera med utvalda produkter ur Deltacos sortiment, säger Pierre Fhors, VD för Alcadon AB.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Deltaco AB Telefon: 46 8 555 76 241 Mobil: 46 70 742 21 93 siamak.alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se) Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB Mobil: 46 73 383 64 67 arne.myhrman@deltaco.se (arne@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se Om Alcadon Alcadon startade sin verksamhet under 1988 och är idag en ledande distributör/grossist av produkter för Data- och telekommunikation i Norden. Bolaget erbjuder sina kunder en omfattande kompetens, kostnadseffektiva lösningar samt förstklassig service och support inom data- och nätverkskommunikation. Från svenska kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg täcker bolaget leveranser till hela Sverige och från centrallagret i Stockholm ombesörjs snabba leveranser till kunder i hela Norden. Alcadon har idag 34 medarbetare i Sverige och 8 medarbetare i Norge. För mer information se www.alcadon.se (http://media.ne.cision.com/l/qdxirjkl/www.alcadon.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/deltaco-har-nu-fullfoljt-forvarvet-av-alcadon,c9318458

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9318458/54711.pdf

Show as PDF