Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Extra bolagsstämma i Deltaco AB

11:38 / 10 June 2011 DistIT Press release

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Förutsatt att konvertiblerna fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 1 228 000 vid full konvertering, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga anställda i koncernen.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Arne Myhrman, Styrelseordförande Telefon: 073- 383 64 67 E-mail: arne.myhrman@deltaco.se (arne.myhrman@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland och Danmark. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1395562

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1395563

Show as PDF