Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Styrelsemedemmar och ledning köper aktier i Deltaco AB

14:09 / 18 May 2011 DistIT Press release

Flera personer i Deltacos styrelse och ledningsgrupp har meddelat bolaget att de den 17 maj 2011 har köpt 271 000 aktier i Deltaco AB.

Dessa är styrelseordförande Arne Myhrman, styrelseledamoten Jonas Mårtensson, Deltacos VD Siamak Alian, Ali Motezedi VD i dotterbolaget SweDeltaco AB och två andra ledande befattningshavare i bolaget.

Flera personer i Deltacos styrelse och ledningsgrupp har meddelat bolaget att de den 17 maj 2011 har köpt 271 000 aktier i Deltaco AB.

Styrelseorförande Arne Myhrman köper 10 000 aktier privat och 1 000 aktier via bolag  och äger efter förvärvet totalt 15 000 aktier i bolaget

Styrelseledamoten Jonas Mårtensson köper 50 000 aktier och äger efter förvärvet totalt 180 000 aktier i bolaget.

Deltacos VD Siamak Alian köper 105 000 aktier och efter förvärvet äger han just 105 000 aktier i bolaget.

Ali Motezedi VD i dotterbolaget SweDeltaco AB köper 50 000 aktier i bolaget och efter förvärvet äger han just 50 000 aktier i bolaget.

Två andra ledande befattningshavare i SweDeltaco AB har förvärvat totalt 55 000 aktier i bolaget.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

  Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland och Danmark. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1375810

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1375811

Show as PDF