UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Senaste tidens insiderhandel bland småbolagen på Introduce

13:50 / 11 april 2016 Article

prognoser

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Addtechs vice VD Anders Claeson har genom två affärer sålt 5 758 i bolaget. Han innehar därefter 233 897 aktier samt 109 000 köpoptioner.

Amastens VD David Dahlgren har minskat sitt innehav med totalt 43 000 stamaktier under vår mätperiod. Hans totala innehav uppgår därefter till 473 270 st.

I Aqeri har den avgående VD:n Manne K A Koerfer sålt av hela sitt innehav om 40 000 st.

I Bredband2 kommunicerades nyligen tre st flaggningsmeddelanden (se bolagets nyheter här) då finanschef Claes Fägersten och försäljningschef Joachim Landhager gick in i bolaget och köpte 1 000 000 aktier vardera. Dessutom ökade styrelseledamot Anders Sandberg (via bolag) på med 200 000 aktier med ett innehav om totalt 8 000 000 aktier efter transaktionen. 

I Briox har följande insynspersoner köpt aktier i bolaget i bolagets genomförda företrädesemission, läs mer här (totalt innehav efter transationen i parantes): 

-Styrelseordförande Lars Karlsson +600 000 st (1 400 000 st)
-VD Johan Rutgersson + 1200 000 st (1 400 000 st)
-CDO Emma Gränsmark +68 250 st (68 250 st)
-COO Camilla Jarnemyr +70 250 st (779 250 st)

Catellas COO Johan Nordenfalk har utnyttjat och löst in 120 000 warrants till aktier. Han äger därmed totalt 120 000 aktier efter transaktionen.

I DistIT har bolagets rådgivare Stefan Charette (inkl. eget, närstående och närstående bolags innehav) köpt 1 427 aktier med ett totalt återstående innehav om 1 057 223 st. 

I Doro har Thomas Bergdahl, som ansvarar för produktutvecklingen på bolaget, sålt 5 000 aktier och hans innehav uppgår därefter till 15 000 aktier. Även Ulrik Nilsson, som är operativ chef, har sålt 3 500 aktier och har därefter endast kvar 397 aktier.

I Elos Medtech har största ägaren, familjen Öster via Venova AB, fortsatt köpa mindre aktieposter, två stycken i slutet av maj om 500 respektive 600 aktier.

I Gaming Corps har VD Nicklas Dunham köpt 6 000 aktier privat samt 14 500 st via sitt bolag Dunham Sweden AB. Dessutom har bolagets operative chef Per Finnström köpt 12 000 st.

I GHP har styrelseledamoten Johan Wachtmeister via MJW Invest AB köpt 51 313 aktier. Innehavet uppgår därefter till 4 777 744 aktier vilket motsvarar 7% av kapital och röster.

I MSAB har bolagets VD Joel Bollö och utvecklingschefen Örjan Gatu sålt vardera 110 000 aktier varefter de båda tecknat 220 000 aktier genom optionsprogram. Bolaget skickade ut följande pressmeddelande kring detta, läs här.

I Polygiene har styrelseledamot Jonas Wollin både köpt och sålt 10 000 aktier under vår mätperiod. Hans totala innehav uppgår till 752 000 st.

Närstående till Railcares grundare Ulf Marklund har minskat sitt innehav med 200 000 aktier och äger därefter totalt 470 281 st.

SinterCasts VD Steve Dawson har sålt 3 500 aktier och hans innehav uppgår därefter till 27 200.

SJR har VD Per Ogunro fortsatt sälja aktier i marknaden, denna gång 30 000 st. Hans totala innehav uppgår till 1 114 681 st.

Sportamores styrelseordförande Jan Friedman har ökat sitt innehav med ytterligare 16 449 aktier och innehar därefter 567 401 genom JF Asset Management AB samt 1 107 436 aktier genom J3 Brunkeberg Invest AB som ägs tillsammans med Sportamores VD Johan Ryding.

I Starbreeze fortsätter VD Bo Andersson Klint att via sitt bolag Varvtre AB sälja B-aktier till Digital Bros, enligt tidigare utgivet pressmeddelande under våren 2015. Denna gång har han sålt totalt 875 458 st under vår mätperiod. Han äger därefter totalt 13 699 852 A-aktier samt 11 346 702 st B-aktier. Dessutom har CFO Sebastian Ahlskog köpt 32818 st A-aktier och sålt 9 700 B-aktier medan Group Business Controller Charles Lindmark har  köpt 1 750 B-aktier under vår mätperiod.