UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - FAST, MEAB, RAIL & STAR (Q2 15/16)

17:05 / 24 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 hyresintäkter om 301,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,8% jämfört med samma period föregående år. Driftnettot förväntas uppgå till 204,3 MSEK, motsvarande en överskottssgrad om 67,8%. Förvaltningsreultatet estimeras till 132,1 MSEK.

Malmbergs ElektriskaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 211,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,3%.

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 70,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 10,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.

StarbreezeRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2015/16 en nettoomsättning om 51,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 24,8%.